Newsletter Subscription

Automatyczne przygotowanie optymalnych rozwiązań automatyzacyjnych

Inteligentne oprogramowanie ułatwia w ten sposób konfigurację i uruchomienie systemów liniowych i otwiera drogę do nowych obszarów zastosowania.

W ciągu ostatnich kilku lat pojęcie automatyzacji stało się jednym z ulubionych, jeśli chodzi o trendy w świecie maszyn i różnego rodzaju urządzeń. Za stosowaniem rozwiązań automatyzacyjnych w przemyśle przemawia widoczny wzrost wydajności oraz stały, wysoki poziom jakości – korzyści, które zawdzięczamy precyzyjnym i powtarzalnym procesom. Technicznym fundamentem jest technika liniowa, która często jest również powodem rezygnacji z zastosowania rozwiązań automatyzacyjnych przy zadaniach, do których w rzeczywiście jest stworzona. A dlaczego? Technika liniowa przynosi tylko wtedy oczekiwane wyniki w zakresie zwiększenia wydajności i mocy, jeśli dany system liniowy składa się z dopasowanych do siebie komponentów: jednostki liniowej, silnika, przekładni i sterownika.

Prosty sposób na optymalnie skonfigurowany system liniowy


Połączenie prowadnicy liniowej i napędu daje niezliczone możliwości. Korzyści rozwiązania automatyzacyjnego bazującego na technice liniowej dla wielu zainteresowanych użytkowników mają się nijak do nakładów poniesionych na poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i dopasowania go do danego zadania. Z tego względu jeszcze nie uwzględniono nakładów ponoszonych na montaż, ustawienie i zaprogramowanie programowalnego sterownika logicznego (PLC). Właśnie na tym problemie koncentrowaliśmy naszą uwagę przy projektowaniu jednostek liniowych item linear motion units®.

Aby rozwiązania automatyzacyjne były idealnie dopasowane, a ich konfiguracja łatwa do przeprowadzenia, program internetowy item MotionDesigner® pomaga użytkownikowi przy optymalnym zestawieniu rozwiązań liniowych pod kątem indywidualnych wymagań. Program uwzględnia wybraną powtarzalność, instalacje elektryczne w miejscu montażu oraz różnego rodzaju parametry techniczne. Kolejne kryteria dotyczą tego, czy dane rozwiązanie może być stosowane w środowisku narażonym na zanieczyszczenie czy np. w pomieszczeniu czystym o wysokich wymogach higienicznych.

Program item MotionDesigner® oblicza na podstawie podanej pozycji montażowej oraz profilu użytkowego z tysiąca możliwości indywidualnie skonfigurowane rozwiązanie. Dla takiego rozwiązania należy jeszcze tylko ustalić pozycję montażową i już można je zamówić bezpośrednio w konfiguratorze internetowym. Program pokazuje nie tylko zoptymalizowane kompletne rozwiązania liniowe, ale także pasujące do nich akcesoria.

Szybkie uruchomienie skonfigurowanego systemu

Jednostka liniowa item linear motion unit® dostarczana jest w stanie wstępnie skonfigurowanym i gotowym do montażu. Wszystkie przewody i złącza są oznakowane kolorystycznie, co ułatwia i przyspiesza ich podłączenie, dodatkowo wpływając na bezpieczeństwo. Kolejnym programem jest item MotionSoft®, który ułatwia uruchamianie nowego rozwiązania i stanowi idealne uzupełnienie aplikacji item MotionDesigner®. To inteligentne oprogramowanie prowadzi użytkownika przez cały proces uruchomienia i jego poszczególne etapy, sprawdza samodzielnie cały system i ustala optymalne parametry dla danego zastosowania. item MotionSoft® korzysta przy tym z danych zapisanych w trakcie konfiguracji w programie item MotionDesigner®. Profil użytkowy zapisuje się automatycznie w sterowniku item.

Podsumowując: w ten sposób można zaoszczędzić czas podczas uruchamiania całego rozwiązania, a dzięki zastosowaniu aplikacji item MotionSoft® nie trzeba już używać żadnych dodatkowych programowalnych sterowników logicznych (PLC). Proces uruchomienia nie wymaga również obecności specjalisty. Aplikacje idealnie się uzupełniają, dzięki czemu można zrezygnować z licznych czynności i uniknąć błędów, które w przypadku zwykłych rozwiązań automatyzacyjnych kosztują użytkowników wiele straconego czasu i pieniędzy.