Newsletter Subscription

Strategia cyfrowa: Na czym polegają wyzwania cyfryzacji?

Inżynieria mechaniczna bez cyfryzacji jest w świecie jutra nie do pomyślenia – to już wiemy. Kryje w sobie duży potencjał i wielkie wyzwania.

Największym wyzwaniem cyfryzacji jest pierwsza przeszkoda, którą trzeba pokonać: wczesne wdrożenie. Przedsiębiorstwa, które do tej pory zwlekały, teraz powinny już działać. Cyfryzacja to w końcu stopniowy proces. Tego rodzaju zmiana potrwa lata, nie kilka dni. Dlatego potem trudno nadrobić zaległości. Przedsiębiorstwa, które nie mają strategii cyfrowej, powinny podjąć wyzwanie i najpóźniej teraz opracować projekt, aby nie zostać w tyle. Przymus nie może być jednak jedynym powodem, dla którego decydujemy się na transformację cyfrową. Przedsiębiorstwa powinny zdawać sobie sprawę z wartości dodanej i możliwości, jakie niesie ze sobą cyfryzacja.

Realizacja strategii cyfrowej: Przykład idzie z samej góry

Każda konkretna zmiana wymaga rozróżnienia. Z jednej strony cyfryzacja może służyć do zwiększenia wydajności operacyjnej: Do optymalizacji wewnętrznych procesów służą cyfrowe rozwiązania infrastrukturalne, technologie i narzędzia, natomiast podstawowy model biznesowy nie ulega zmianie. Z drugiej strony cyfryzacja może być także rozumiana jako jego systemowe dopasowanie. W przypadku inżynierii mechanicznej możliwym rozwiązaniem byłby np. portal sprzedażowy z danymi konstrukcyjnymi. Przed opracowaniem strategii cyfrowej należałoby się zastanowić nad znaczeniem cyfryzacji dla własnego przedsiębiorstwa.

Proces cyfryzacji napędzany jest przez kadrę kierowniczą, ale uczestniczyć powinni w nim wszyscy pracownicy.

Wynika z tego przeświadczenie, że cyfryzacja jest strategią obejmującą całe przedsiębiorstwo, jednak napędzana jest tylko przez najwyższą kadrę zarządzającą. Pomocnym rozwiązaniem może być zatrudnienie dyrektora ds. cyfrowych treści (CDO – Chief Digital Officers), który jako kadra kierownicza będzie odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii cyfrowej. Przyjęcie cyfrowych zmian to obowiązek osób na kierowniczych stanowiskach, jednak udział w procesie powinni brać wszyscy pracownicy. Cyfryzacja sprawia, że rośnie znaczenie takich cech jak gotowości do zmian, kompetencji społecznych i znajomości zagadnień IT, co przed przedsiębiorstwami stawia nowe wyzwania związane ze szkoleniem i kształceniem pracowników. Bogate możliwości kształcenia mają fundamentalne znaczenie dla sukcesu procesu cyfryzacji i rozwoju nowych, cyfrowych modeli biznesowych.

Różne wyzwania strategii cyfrowej

W związku z technicznymi wyzwaniami, jakie stoją przed realizacją strategii cyfrowej, łatwo stracić z oczu takie aspekty jak innowacyjność i kreatywność. Decydujące znaczenie ma rozwijanie potencjału kreatywnych pracowników. Do tego służą liczne strukturalne działania, np. zakładowe laboratoria innowacji. Wybrani pracownicy otrzymują do dyspozycji przestrzenne zasoby i swobodę działania, aby znaleźć oryginalne rozwiązania. Z drobnych pomysłów, które z początku wydają się absurdalne, może powstać coś wielkiego, jak widać po sukcesach licznych startupów. Przedsiębiorstwa powinny zastanowić się nad utworzeniem działu ds. rozwoju.

Cyfryzację inżynierii mechanicznej nadal utrudnia brak szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Infrastruktura techniczna oraz wyposażenie zawsze musi być dopasowana do kompetencji pracowników. Niestety, według raportu monitorującego niemieckiego Federalnego Ministerstwa ds. Gospodarki i Energii „Wirtschaft DIGITAL 2018” tylko w 41% przedsiębiorstw z branży inżynierii mechanicznej wszyscy pracownicy korzystają z cyfrowej infrastruktury, a przecież takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg korzyści: Elastyczne stanowiska pracy, na których każdy pracownik może zalogować się do swojego konta zakładowego, w znacznym stopniu wpływają na produktywność. Wg raportu o cyfryzacji „Digitalisierungsprofil: Maschinenbau 2018“ największą przeszkodą w cyfryzacji inżynierii mechanicznej jest brak szerokopasmowego dostępu do Internetu: tego zdania jest 68% przedsiębiorstw – w porównaniu z resztą firm z branży przemysłowej (43%) jest to bardzo wysoki wynik. 46% przedsiębiorstw uważa, że nakłady czasowe są za wysokie, natomiast 41% twierdzi, że przeszkodą jest brak bezpieczeństwa IT.

Większe wyzwania dzięki Big Data

Ilość danych dotyczących klientów rośnie w przedsiębiorstwie stale, nie tylko ze względu na cyfryzację. Ten wielki, częściowo nieuporządkowany zbiór danych nazywany jest ogólnie „Big Data”. Potencjał takiej ilości danych jest duży – w rzeczywistości większość przedsiębiorstw wykorzystuje jedynie ułamek tych informacji. Dla przedsiębiorstw Big Data to dwa duże wyzwania: Po pierwsze, konieczne jest opracowanie strategii dotyczącej uporządkowania i analizy gromadzonych danych. Podmioty, które nie wykorzystają szansy i nie spożytkują z zyskiem zebranych danych lub spożytkują je tylko w ograniczonym stopniu, w dłuższej perspektywie nie będą konkurencyjne.

Analiza danych to obszar, w którym w wielu przedsiębiorstwach widać niewykorzystany potencjał.

Drugim wyzwaniem w związku z Big Data jest ochrona danych. Zgromadzonych danych nie można przechowywać bezterminowo. Przed rozpoczęciem automatycznej analizy danych konieczna jest wyraźna zgoda podmiotu, którego dane są gromadzone i mają zostać przeanalizowane. W idealnej sytuacji przed zapisem danych wykorzystywanych do celów analizy usuwane są z nich wszelkie informacje o charakterze osobistym. W ten sposób spełnione są wymogi określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i zminimalizowane zostaje prawne ryzyko związane np. z ich utratą. Big Data kryje w sobie zatem duży potencjał, który można wykorzystać tylko w fachowy sposób i w ramach starannie zaplanowanych działań.