Subskrypcja biuletynu

Budowa maszyn a cyfryzacja: Jakie masz zdanie na ten temat?

Nie ma żadnych wątpliwości, że cyfryzacja zmienia dziedzinę budowy maszyn od podszewki.

W obliczu ekspresowych zmian i rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa muszą szybko reagować, aby nie zostać w tyle. Wymogi stawiane przez rynek dotyczące wydajności i czasu realizacji procesów mogą spełnić tylko podmioty, które wdrożą u siebie odpowiednią strategię digitalizacji. Po czym można poznać stopień postępu wdrożenia rozwiązań związanych z cyfryzacją? To pytanie zadaje sobie wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego opracowaliśmy check-listę opartą na przeprowadzonym przez nas badaniu pt. „Budowanie maszyn w świecie jutra” zawierającą konkretne zalecenia i działania. To przydatna i praktyczna pomoc. W niniejszym wpisie skupimy się na zapisywaniu i ochronie danych, opisując konkretne przypadki. W ogólnych rozważaniach na temat cyfryzacji i inżynierii mechanicznej te zagadnienia mimo swojego dużego znaczenia traktowane są często po macoszemu.

Bezpieczeństwo danych w przemyśle

W inżynierii mechanicznej ilość danych stale rośnie. Skutkiem tego rozwoju są nowe wyzwania, które stawiane są sposobom zarządzania i ochrony danych. Dlatego jednym z najważniejszych aspektów przy ustalaniu stopnia postępu cyfryzacji w mechanice maszyn są sposoby postępowania przy zapisywaniu danych CAD i plików projektowych związanych z realizacją zlecenia klienta. Wyobraźmy sobie, że w danym przedsiębiorstwie dane zapisywane są na komputerze jednego z pracowników bądź na danym stanowisku roboczym. W takiej sytuacji może się okazać, że mamy wiele pracy: W dzisiejszych czasach awarie sprzętowe lub przypadkowo zainstalowane szkodliwe oprogramowanie spowodowane nieprzemyślanym działaniem pracowników mogą wyrządzić szkody, o których nie śniło się filozofom. Opóźnienia w realizacji projektów skutkują również dodatkowymi finansowymi nakładami. Jeśli z tego powody nie dojdą do skutku działania zaplanowane przez klienta, cierpi na tym często wizerunek firmy.

Dlatego każda strategia cyfryzacji dotycząca inżynierii mechanicznej powinna obejmować dodatkową ochronę, a w idealnym przypadku, redundantne systemy do zabezpieczania istotnych danych. W tym sensie redundancja oznacza kilkakrotne zabezpieczenie danych w celu ułatwienia rekonstrukcji. Natomiast osoby, które zapisują dane na centralnym serwerze z backupem, wyprzedzają na drodze bezpieczeństwa danych swoją konkurencję. Jednak sam fakt, że takie rozwiązanie jest dostępne, nie wystarcza. Ważne, aby rozwiązanie ze wspomnianą funkcją backupu było umieszczone możliwie najdalej od głównego serwera. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zapisane dane zostaną w wyniku zalania lub podobnych przypadków losowych utracone. Zasadniczo istnieje możliwość udostępniania klientom aktualnych danych projektowych za pomocą własnego serwera, skąd można pobierać ważne informacje.

Digitalisation in mechanical engineering demands a cybersecurity concept

Cloud solutions promise great things for mechanical engineering companies. Expenditure is transparent and predictable, which makes them a cost-effective alternative to a company server. The provider’s technical facilities ensure data is backed up several times over, meaning losing data is highly improbable. What’s more, companies can share the latest version of a project in the cloud with customers at any time – just by sending a link. All the same, a sophisticated data backup infrastructure should usually be accompanied by appropriate data protection measures. After all, an up-to-date antivirus solution is nothing more than the first step to safeguarding a business that is active on a digital front.

Relatively small steps have a big impact, particularly concerning IT security.

Relatively small steps have a big impact, particularly where IT security is concerned. Limiting user rights is an ideal way to stop a virus or similar malware that has infected a single computer from spreading throughout the entire company via the PC’s network connection. Digitally advanced companies are already using security systems built on antivirus solutions and limited user rights in line with the European General Data Protection Regulation (EU GDPR). Although primarily concerned with how personal data is used for online marketing purposes, this regulation is still relevant for the digitalised mechanical engineering sector, where valuable project data is playing a greater role. By adhering to the GDPR, companies show just how seriously they take their customers’ and partners’ security – and consequently benefit from an improved public image.

Are you interested in digitalisation and what the future of mechanical engineering will look like? Then we have something that might just help! Simply subscribe to the item blog by completing the box at the top right!