Newsletter Subscription

Jak wyglądają modele biznesowe w budowie maszyn?

Jednym z głównych wyzwań cyfryzacji jest rozwój nowych model biznesowych.

Transformacja cyfrowa ma dwie twarze: obejmuje cyfryzację istniejących wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa oraz dostosowanie lub zmiany modelu biznesowego. Akurat w przypadku drugiego wariantu wiele przedsiębiorstw z branży budowy maszyn jeszcze się waha. Nie są jednak same. Jak stwierdzono w badaniu branżowym Bitkom „Cyfryzacja gospodarki”, tylko jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorstw inwestuje w nowe modele biznesowe. Jest to na pewno też kwestia finansowa. Ponadto w budowie maszyn optymalizacja procesów wewnętrznych jest często stosowana właśnie z powodu rozpowszechnienia metod Lean Production. Jednocześnie wstrzymywanie nie jest opcją ze względu na aktualny sukces. Jakie nowe modele biznesowe są natomiast uwzględniane w budowie maszyn? I w jaki sposób właściwie rozwijany jest taki cyfrowy model biznesowy?

Usługi i platformy cyfrowe do budowy maszyn

Oczywiście nie ma tutaj ogólnych odpowiedzi. Mimo to już teraz można zauważyć, w jaki sposób w budowie maszyny stosowane są skuteczne pomysły z innych branży. Doskonałym przykładem jest konserwacja przewidująca w ramach przemysłowego Internetu rzeczy: dane wydajności maszyny mogą być stale sprawdzane, ponieważ jej dane są ciągle przesyłane. Decydująca zaleta polega na tym, że już niewielkie niezgodności w danych pozwalają ustalić potencjalne usterki. Przede wszystkim są dwie cechy charakterystyczne modeli biznesowych związane z konserwacją przewidującą: z jednej strony aspekt powiązania w sieć, z drugiej strony charakter serwisowy. Dostarczana jest nie tylko maszyna, lecz również konserwacja niezależna od lokalizacji.

Jeżeli perspektywa zostanie rozszerzona, uwidoczni się kolejny godny uwagi aspekt. Oferty przemysłowego Internetu rzeczy są oferowane na platformach. Nawet jeżeli pojęcie ekonomii platformy z początku nic nie mówi, prawdopodobnie łatwo się z nim spotkać na co dzień. Apple, Airbnb czy też Amazon – to wszystko są platformy cyfrowe. Te platformy są traktowane jako pośredniczące, tzn. łączą ze sobą dwóch lub więcej uczestników rynku. Jeżeli w związku z tym spotka się kilka przedsiębiorstw, określa się to mianem ekosystemu biznesowego. Dla nowych modeli biznesowych w budowie maszyn znaczenie mają różne zasady: chodzi przede wszystkim o rynki usług lub towarów. Ogólnie należy się spodziewać, że w przyszłości usługi będą generować coraz większy obrót w branży budowy maszyn.

Droga do nowych modeli biznesowych w budowie maszyn

Rodzi się pytanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn mogą zacząć rozwijanie nowych cyfrowych modeli biznesowych. Jest to przecież rzemiosło, którego można się nauczyć: innowacja modeli biznesowych.  Opracowany na uniwersytecie w St. Gallen nawigator modeli biznesowych zalicza się do najbardziej znanych modeli w tej dziedzinie. W ramach koncepcji badacze stwierdzili, że 90% badanych modeli biznesowych w ogóle nie było nowych. Okazały się one adaptacjami istniejących modelu lub elementami powiązanymi na nowo. Nawigator modeli biznesowych umożliwia sprawdzanie aktualnych modeli biznesowych oraz tworzenie nowych prototypów. Kluczowe są przy tym następujące kwestie:

Kim są klienci docelowi?

Co obiecuje się klientom?

Jak powstaje usługa?

Jak powstaje konkretna wartość?

Ponadto udało się zidentyfikować 55 typowych wzorców skutecznych modeli biznesowych. Dużą popularnością przede wszystkim wśród start-upów cieszy również Business Model Canvas („canvas” = płótno), ponieważ idealnie nadaje się do przejrzystego przedstawiania modeli biznesowych na jednej kartce. Zakres kategorii sięga od aspektów takich jak kluczowi partnery i aktywności, prze relacje z klientami oraz kanały, po źródła przychodów. Te metody są również pomocne: ze względu na rosnącą rolę ekonomii platform nie wystarczają do bardziej złożonych nowych modeli biznesowych w budowie maszyn. Dlatego specjalistyczna komisja stowarzyszenia 7.23 VDI/VDE dla techniki pomiarowej i automatyzacji opracowała zwłaszcza Canvas VDI Przemysł 4.0. Uwzględniono zwłaszcza przystosowanie potencjalnych partnerów platformy. Na podstawie zagadnień takich jak element nadający wartość, element wzmacniający wartość, niezawodność i integracja można je precyzyjnie ocenić. Przy maksymalnym zakresie powstają łącznie trzy powiązane ze sobą Canvas.

Interesujesz się cyfryzację i przyszłością budowy maszyn? Mamy coś dla ciebie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!