Newsletter Subscription

Możliwość dalszego kształcenie w dziedzinie inżynierii mechanicznej z item Academy

Od niedawna istnieje cyfrowe centrum szkoleniowe w dziedzinie mechaniki maszyn.

Cyfryzacja ułatwia liczne procesy typowe dla branży maszynowej: Dotyczy to nie tylko obszarów konstrukcyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych procesów regulacyjnych, lecz także dalszego kształcenia. Zakładając item Academy, chcieliśmy naszymi klientom oraz osobom interesującym się branżą maszynową bezpłatnie udostępnić zebraną przez nas wiedzę praktyczną. Tematyka obejmuje zagadnienia wprowadzające, np. o Lean Production oraz ESD, a także filmy instruktażowe i instrukcje montażowe dotyczące produktów item. W ramach kształcenia użytkownicy mogą uczestniczyć w interaktywnych warsztatach na temat inżynierii mechanicznej, kiedy i gdzie tylko będą chcieli. Z okazji otwarcia nowego i elastycznego modelu kształcenia zaprosiliśmy na wywiad Joela Hessego odpowiedzialnego za item Academy.

item wkracza na nową drogę

Dlaczego item założyło dla klientów, partnerów i pracowników item Academy? Czym było to spowodowane?

Powodów było kilka. item od kilku lat stale się rozwija i to na wielu obszarach. Sprzedajemy coraz więcej produktów coraz większej liczbie klientów i dostarczamy nasze rozwiązania do coraz to innych krajów. Każdy nasz klient posiada pracowników, których trzeba przeszkolić z zakresu obsługi i użytkowania naszych produktów.

Równocześnie obserwujemy, że u naszych klientów zachodzą poważne zmiany. Produkcja i same wyroby stają się coraz bardziej cyfrowe. Coraz częściej używa się rozwiązań opartych na mikroelektronice. Z powodu coraz bardziej rozpowszechnionej miniaturyzacji elementów i układów z roku na rok wzrasta ryzyko uszkodzenia produktów i maszyn w wyniku wyładowań elektrostatycznych. Równocześnie rośnie zainteresowanie tematami związanymi z Lean Production oraz Karakuri. Ze względu na coraz wyższy średni wiek wśród pracowników produkcyjnych zmienia się również podejście do ergonomii na stanowisku pracy i o ile wcześniej była uważana wyłącznie za czynnik generujący koszty, o tyle teraz jest bardzo istotnym aspektem, dzięki któremu można zminimalizować liczbę absencji chorobowych oraz oferować atrakcyjne miejsca pracy.

Innymi słowy: ilość oraz szczegółowość informacji, które potrzebne są naszym klientom, aby móc w pełni wykorzystać zalety naszego systemu modułowego, stale wzrasta.

Czy realizacja projektu była dla Was wyzwaniem?

Tak, była. Zależało nam na tym, aby klient nie musiał zakładać kolejnego konta. Chcieliśmy, żeby mógł przechodzić z jednego okna z naszymi ofertami do drugiego za pośrednictwem tylko jednej uruchomionej przeglądarki i tylko jednego logowania. Dlatego musieliśmy połączyć istniejącą bazę danych użytkownika www.item24.com z platformą e-learningową ILIAS (niem. zintegrowany system informacyjny do nauczania i współpracy), uwzględniając przy tym scenariusze, które sprawdzą się w przypadku wszystkich języków i krajów.

Musieliśmy również dostosować treści nauczania do potrzeb grup docelowych interesujących się poszczególnymi zagadnieniami item. Nie tylko w odniesieniu do tekstu, lecz także do prezentowanego interfejsu i regionalnej specyfiki.

Nauka, zawsze i wszędzie, gdy mamy na to ochotę – to jest motto item Academy.

Dalsze kształcenie w dziedzinie inżynierii mechanicznej – na miejscu i online

Czy każdy może skorzystać z tej oferty? Czy może wcześniej konieczna jest rejestracja?

Tak, każdy może korzystać z item Academy. Bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań. Konieczna jest rejestracja, co dla klienta wiąże się z korzyściami, ponieważ tylko w ten sposób możemy opracować treści, które leżą w kręgu jego zainteresowań. Zasoby item Academy są stale rozwijane i uzupełniane o dodatkowe treści i ciekawe funkcje. Rejestracja na portalu konieczna jest tylko wtedy, jeśli nie mamy jeszcze konta na item24.com. Oznacza to, że trzeba tylko raz się zarejestrować, aby mieć natychmiastowy dostęp do wszystkich usług online (dane CAD, programy sieciowe, centrum pobierania danych itd.).

Czy item Academy stanowi uzupełnienie szkoleń przeprowadzanych na życzenie u klienta, czy może usługi dostępne w Internecie całkowicie je zastępują?

Wizyty i szkolenia przeprowadzane w zakładzie klienta są podstawą, której dopełnieniem jest item Academy. Obie formy zdobywania wiedzy mają swoje zalety. Dążymy do tego, aby połączyć czasowe i przestrzenne możliwości, które zapewniają materiały cyfrowe, z korzyściami, które oferują praktyczne warsztaty.

Nasi klienci zyskają w ten sposób więcej czasu i zaoszczędzą koszty podróży, które musieliby ponieść w przypadku dojazdu. Pracownicy natomiast czerpią korzyści ze szkoleń, podczas których mogą na miejscu wymienić się informacjami z prowadzącym bez konieczności uczestniczenia w wykładach na temat teorii.

Możliwość kształcenia się w ramach szkoleń e-learningowych doceniają głównie młodsi pracownicy oraz praktykanci.

Koncepcja dydaktyczna item Academy

Jak zatem należy w tym kontekście ocenić programy konfiguracyjne? Czy ich obsługa wymaga jakichś wyjaśnień, czy jest łatwo zrozumiała?

Obsługa programów online jest intuicyjna i po krótkim wprowadzeniu łatwa do opanowania. Aktualnie pracujemy nad scenariuszami, w których item Academy oraz nasze programy internetowe wzajemnie się uzupełniają, aby klienci mogli czerpać z nich dodatkowe korzyści. W item Academy dostępne są dodatkowe informacje na temat możliwości poszczególnych programów, natomiast podczas ich użytkowania użytkownicy mogą natychmiast zastosować informacje zdobyte w item Academy.

Dla kogo zostały opracowane warsztaty, a dla kogo przeznaczone są instrukcje dotyczące poszczególnych produktów? Prosimy o wyjaśnienie koncepcji i założeń dydaktycznych.

item Academy opiera się aktualnie na dwóch różnych formatach. Na warsztatach online przedstawiana jest przydatna wiedza dotycząca określonego tematu i najlepiej zagłębić się w nią na spokojnie, w biurze, przy filiżance kawy. Grupą docelową są wszelcy specjaliści, np. kierownicy produkcji, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie środków produkcji, konstruktorzy oraz monterzy, którzy własnoręcznie montują dane wyroby.

Drugi format jest moim ulubionym. Są to instrukcje „krok po kroku”, które za pomocą filmów, tekstu oraz animacji przedstawiają w kolejności każdy kolejny etap montażu, prowadząc użytkownika od początku do końca.

Chcemy zaopatrzyć operatora w wiedzę na dany moment, w którym akurat jest potrzebna i może ją wykorzystać bezpośrednio na stanowisku pracy. Jest to pewien rodzaj „naocznego wsparcia”. Z takim podejściem wiążą się dwie korzyści: Nie trzeba uczyć się na zapas, a poza tym istnieje możliwość, aby w danym momencie przyswajaną wiedzę natychmiast zastosować. W idealnym przypadku operator bierze swój tablet na stanowisko pracy i tam się uczy. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z tego, że nie każdy klient udostępnia na stanowiskach pracy urządzenia mobilne i dostęp do Internetu przez sieć WLAN, ale wiedzę, którą uzyskuje się dzięki takim instrukcjom, można zastosować także bez wsparcia w czasie rzeczywistym.

Staram się, aby treści nauczania były interaktywne, nastawione na przekazanie wiedzy. I tutaj realizujemy zasadę, że łatwiej się czegoś nauczyć, jeśli mamy możliwość sprawdzenia tego w praktyce. Dlatego staram się unikać typowych prezentacji Power Point, przeładowanych tekstem i kończących się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Dużo skuteczniejszą metodą jest moim zdaniem przedstawianie osobie uczącej się zadań, w których musi zadecydować, w jaki sposób ma postąpić. W zależności od dokonanego wyboru osoba ta widzi fikcyjne następstwa swojej decyzji. Często zdarza się, że silniejsza jest motywacja do uniknięcia niepożądanych wyników pracy, np. nieprawidłowe wkręcenie łącznika, niż do osiągnięcia celu. Muszę się przyznać, że z różnych względów nie zawsze się udaje opracować tego rodzaju scenariusze. Opracowanie ich koncepcji i jej realizacja wiążą się też zwykle z większymi nakładami. Dla mnie ta metoda to ideał, do którego jestem w pełni przekonany.

Wiedzę zdobytą dzięki item Academy można natychmiast zastosować.

Bogata oferta szkoleń w zakresie inżynierii mechanicznej

Kto decyduje o tematyce szkoleń internetowych obu formatów? Czy istnieje coś takiego jak kalendarz redakcyjny?

Wybór tematów, o czym już wspomniałem, zależy od zainteresowań i potrzeb naszych klientów. Kontaktują się ze mną również działy zajmujące się szkoleniami, sprzedażą, grupami produktów oraz marketingiem, i dzielą swoimi przemyśleniami. Ostateczną decyzją dotyczącą przedstawianych tematów podejmuje zarząd razem ze mną, uwzględniając pomysły zgłaszane przez wspomniane działy.

Czy na przyszłość planuje się opracowanie obszaru przeznaczonego dla pracowników, gdzie oferowane są szkolenia i warsztaty?

Dalsze kształcenie się naszych kolegów jest dla nas bardzo ważne, stanowi jednak również duże wyzwanie. Na początek wszyscy pracownicy item otrzymują oczywiście dostęp do item Academy. W tym celu stworzyliśmy w systemie specjalnie do tego przeznaczony obszar. W dalszej perspektywie będziemy rozszerzać ofertę szkoleń przeznaczonych dla naszych pracowników.