Newsletter Subscription

Dlatego w budowie maszyn opłaca się Scrum

Rynki, branże i modele biznesowe zmieniają się błyskawicznie. Dlaczego nie wykorzystać metodyki scrum jako ramy dla złożonych projektów?

Z tego powodu potrzebne są metody, aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom. Obecnie w tym kontekście coraz częściej wymawiane jest konkretne słowo: scrum. W latach 90. XX wieku metodyka zarządzania projektami scrum zaczęła być stosowana w segmencie tworzenia oprogramowania. W tłumaczeniu scrum oznacza „młyn” i odnosi się do bliskiej współpracy na zasadzie równości w przypadku zagrania w rugby. Właśnie w związku z transformacją cyfrową przedsiębiorstw w zasadzie nie da się pominąć tego pojęcia. Jednocześnie przedstawiciele wielu branży dopytują się, czy metodyka scrum rzeczywiście jest odpowiednia dla ich procesów. Bez zagłębiania się w tematykę scrum nie jest łatwo się odnaleźć ze względu na wiele obcych pojęć. W tym artykule chcemy więc przedstawić wprowadzenie w świat scrum i zademonstrować, dlaczego metodyka scrum może być korzystna w budowie maszyn.

Podstawy scrum w skrócie

W przypadku scrum zadania realizowane są w tak zwanych sprintach, które z reguły trwają 14 dni. Te zadania znajdują się w rejestrze sprintów, gdzie przechowywane są wszystkie zadania, jakie zespół ustalił dla danego sprintu. Zadania są przechowywane w szczegółach w postaci historii użytkowników z perspektywy klienta i rozłożone na poszczególne zadania częściowe (podzadania). Zespół określa samodzielnie, jakie historie użytkowników przeniesie do sprintu, ale jednocześnie wyraża też zobowiązanie. Zanim historie użytkowników trafią do rejestru sprintów, znajdują się w rejestrze, czyli rodzaju archiwum dla zadań do wykonania.

Rejestr jest zapełniany przez właściciela projektu: funkcjonuje on jako rodzaj pośrednika między różnymi interesariuszami (takimi jak klienci i własne kierownictwo firmy) a zespołem i odpowiada za pisanie historii użytkowników oraz nadawanie priorytetów. Tak zwany scrum master nie odpowiada natomiast za sprawy merytoryczne. Skupia się on na przestrzeganiu zasad ramowych scrum oraz usuwaniu przeszkód (impediments), na przykład problemów technicznych.

Do zasad scrum należy również stały zestaw formatów wydarzeń. Daily Scrum to codzienne spotkanie trwające 15 minut, podczas którego poszczególni członkowie zespołów przekazują informacje o wykonanych i oczekujących zadaniach. Następnie może odbyć się kontynuacja, podczas której omawiane są nowości oraz inne ważne wydarzenia. Przed rozpoczęciem każdego sprintu odbywa się planowanie sprintu, podczas którego podjęta zostaje decyzja, które historie użytkowników trafią do rejestru sprintu.

Na zakończenie każdego sprintu zespół przedstawia wyniku podczas omówienia sprintu. W fazie udoskonalania aktualizowane są historie użytkowników. Następnie w regularnych okresach podczas omówienia sprintów dyskutowana jest sytuacja w zespole. Ponadto sprawdziło się stawianie na połączenie oprogramowania do sprawnego zarządzania projektami oraz fizycznej tablicy scrum. Historie użytkowników wraz z zadaniami podrzędnymi są tworzone w oprogramowaniu i drukowane. Na tablicy scrum można je umieścić i za pomocą kolorowych pinezek magnetycznych przydzielić poszczególnym członkom zespołu.

Scrum w budowie maszyn: Zalety i przewidywania

To co już utrwaliliśmy w budowie maszyn przez cyfryzację, obowiązuje w podobny sposób również dla scrum: zalecenia ogólne są możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Mimo to można ustalić określone wytyczne. Przede wszystkim dla rozwoju produktu w budowie maszyn polecana jest metoda scrum. Wymagania rynku i klientów są coraz większe, więc czas na rozwój nowych produktów jest coraz krótszy. Scrum umożliwia zespołom projektowym szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania, właśnie ze względu na zdecydowaną bliskość klienta. Ponadto przedsiębiorstwa z branży budowy maszyn są coraz bardziej firmami programistycznymi. Doskonałym przykładem jest inżynieria cyfrowa. Metoda scrum jak wiadomo pochodzi z rozwoju IT i może być optymalnie stosowana bez dostosowań. Tutaj w pewien sposób koło się zamyka.

Jeszcze nigdy wiedza nie dezaktualizowała się tak szybko jak teraz.

Ogólnie innowacyjne powiązania sprzętu i oprogramowania oraz idealnie nowe modele biznesowe są warunkiem aktywnego tworzenia przyszłości budowy maszyn. Które przedsiębiorstwo chce przetrwać, musi zapewnić wysoki priorytet umiejętnościom własnych pracowników. Jeszcze nigdy wiedza nie dezaktualizowała się tak szybko jak teraz. Również w tym aspekcie scrum ma zalety: zdecydowanie dąży się do pracy wspólnej między różnymi działami oraz do intensywnego przekazywania wiedzy. W ten sposób członkowie zespołu scrum wynoszą się wzajemnie na nowe poziomy kompetencji. Koncepcja uczenia się przez całe życie jest więc realizowana w rzeczywistości przez scrum. Oczywiście nie oznacza to, że nagle każdy stanie się ekspertem IT. Podstawowa wiedza z zakresu IT jest jednak już teraz często podstawowym warunkiem, na przykład w segmencie konstrukcji. Jakby nie patrzeć: budowa maszyn praktycznie nie może obejść się bez scrum.

Interesujesz się cyfryzację i przyszłością budowy maszyn? Mamy coś dla ciebie: Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!