Subskrypcja biuletynu

Cyfryzacja i przemiany: projektowanie

O tym, jak cyfrowa przemiana i cyfrowa inżynieria ułatwiają proces projektowania, i jaki ma to wpływ na cechy i umiejętności, wymagane od konstruktorów.  

Najważniejszą obietnicą, jaką niesie ze sobą cyfryzacja, jest natychmiastowa dostępność bardzo dużej ilości danych poprzez ich gromadzenie, udostępnianie i wymianę. Dzięki temu, że dostępność danych CAD jest na dobrym, a nawet bardzo dobrym poziomie, właściwy proces projektowania 3D zostaje znacznie skrócony. W połączeniu z szybkim i prostym komunikowaniem się za pośrednictwem wideokonferencji, cyfryzacji w dziedzinie inżynierii mechanicznej zawdzięczamy szybsze, a często i równoległe projektowanie. Dlatego cyfrowa przemiana dotyczy przede wszystkim obszarów związanych z projektowaniem. W tym kontekście zmieniają się właściwości i cechy, jakimi powinni dysponować konstruktorzy. Niektóre kompetencje miękkie zyskują na dużo większym znaczeniu.

Cyfryzacja i projektowanie to idealne połączenie

Dla procesu projektowania i jego wydajności bardzo istotny jest fakt, że producenci rozwiązań dołączają do wszystkich swoich produktów uporządkowane pakiety danych 3D. Aby poradzić sobie z natłokiem zadań związanych z projektowaniem 3D, w bliższej perspektywie konieczne będą nowe narzędzia i konfiguratory. Tego rodzaju programy i aplikacje muszą być intuicyjne i ułatwiać złożone zadania, oznacza to, że w porównaniu do znanych rozwiązań w zakresie projektowania 3D powinny przynosić widoczne korzyści. Dzięki cyfrowej inżynierii konstruktorzy mają do dyspozycji odpowiednie narzędzia, np. item Engineeringtool. Stosując takie rozwiązania, można powtarzające się, standaryzowane zadania wykonać szybciej niż za pomocą typowych programów CAD.

Znajomość języka angielskiego to podstawa.

Cyfrowe podstawy i doświadczenie w projektowaniu 3D to podstawowe wymagania zawodowe dla konstruktorów ery cyfryzacji. Jeszcze ważniejszymi kompetencjami jest zdolność do samodzielnego zdobywania informacji oraz umiejętność pracy w zespole. Ponieważ dzisiaj wymiana danych projektowych jest pod względem technicznym dziecinnie prosta, zdolność do pracy z innymi ludźmi oznacza często również pracę w międzynarodowym środowisku. A tutaj wymagana jest już znajomość języków obcych. Język angielski to podstawa, w przyszłości nawet i jego znajomość nie będzie już wystarczająca. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się język chiński, np. w związku z trendem „Made in China 2025” porównywanym często do czwartej rewolucji przemysłowej. Kompetencje interkulturowe są niezbędne, aby z odpowiednią swobodą i wprawą współpracować z różnymi partnerami pochodzącymi często z różnych obszarów kulturowych.

Cyfryzacja a projektowanie: Zmiana wymagań

Cyfryzacja wymusza na współczesnych konstruktorach, aby byli prawdziwymi omnibusami: Powinni nadążać za dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami klientów oraz szybko i prawidłowo interpretować cudze projekty. Mechanika, elektronika i wiedza IT coraz bardziej się zazębiają. Dlatego powstają nowe nazwy dla specjalistów ze znajomością IT w zakresie nowych rozwiązań dotyczących oprogramowania wykorzystywanych w projektowaniu 3D. Ponieważ projektowane systemy stają się coraz bardziej złożone, konstruktor jest ważnym ogniwem, które ma wpływ na planowanie produkcji, np. bierze udział w ustalaniu czasu trwania montażu. Projektanci będą w przyszłości konfrontowani z dodatkowymi zadaniami koordynacyjnymi i przejmą w niektórych obszarach funkcję kierownika projektu.

Ważniejsze są kluczowe kompetencje w zakresie IT, aniżeli konkretna specjalizacja.

Jeśli natomiast mowa o koniecznych kwalifikacjach w zakresie inżynierii cyfrowej, najważniejsza będzie znajomość zagadnień IT. Czego konstruktorzy powinni się spodziewać? W przypadku dziedziny IT chodzi raczej o kompetencję kluczową, aniżeli o konkretną specjalizację. Poszerzy się wymagany profil potencjalnego kandydata, a cyfrowe know-how stanie się jedną z podstawowych pożądanych kompetencji. Kandydaci, którzy ukończyli odpowiednie kierunki bądź mają na koncie zawodowe doświadczenie, są w zdecydowanie korzystniejszej sytuacji. Od konstruktorów nie wymaga się, aby szczegółowo znali flagowe oprogramowanie swojego nowego pracodawcy. Najważniejsza jest podstawowa znajomość projektowania 3D oraz transfer umiejętności.