Subskrypcja biuletynu

Czym jest koncepcja cyfryzacji, często rozumiana abstrakcyjnie?  

Aktualnie żadne inne pojęcie nie cieszy się taką popularnością jak właśnie cyfryzacja. Niestety, w tym temacie zbyt szybko tracimy z oczu podstawy. W gruncie rzeczy zagadnienie cyfryzacji jest proste do wyjaśnienia, trzeba tylko pamiętać, że: W zależności od kontekstu dotyczy różnych spraw, które są ze sobą ściśle powiązane. Właściwy proces cyfryzacji polega na przemianie informacji analogowych w cyfrowe. Cyfryzacja przedsiębiorstwa oznacza, że wewnętrzne procesy są optymalizowane poprzez wdrożenie nowych cyfrowych technologii i że powstają nowe produkty, usługi, a nawet modele biznesowe. Gdy mówimy o „cyfryzacji”, mamy na myśli również zmiany, które cyfrowy rozwój niesie dla całego społeczeństwa. Synonimami cyfryzacji jest np. „cyfrowa transformacja” lub „cyfrowa rewolucja” – pojęcia, które podkreślają, że chodzi o proces zmian.

Cyfryzacja ma wiele aspektów

Jedną z ważniejszych korzyści, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, jest fakt, że można samodzielnie tworzyć, pobierać i wymieniać treści i dane. Dzięki szansom związanym z wymianą danych niezależną od miejsca – np. za pośrednictwem cyfrowej inżynierii – powstają nowe formy współpracy. Teraz można koordynować i opracowywać projekty wspólnie z kolegami lub partnerami z różnych kontynentów. Np. ułatwia to program item Engineeringtool, gdzie obowiązują jednostkowe numery projektów o globalnym zasięgu. Duże znaczenie ma również dostępna cyfrowa infrastruktura. Elastyczne stanowiska pracy, na których każdy pracownik może zalogować się do swojego konta zakładowego, w znacznym stopniu wpływają na produktywność. Dzięki temu łatwiej jest pracować zespołom z jednego zakładu składającym się z członków pochodzących z różnych działów i tę współpracę rozwijać

Bez zaangażowania współpracowników nie można przeprowadzić cyfrowej przemiany w przedsiębiorstwie.

Skupiając się na cyfryzacji, nigdy nie wolno zapominać o ludzkim czynniku. Bez zaangażowania współpracowników nie można przeprowadzić cyfrowej przemiany w przedsiębiorstwie. Decydujące znaczenie ma tutaj już wspomniana interdyscyplinarność: Nowe modele biznesowe i metody pracy wymagają szerokiej perspektywy oraz umiejętności przyswajania i korzystania z zagadnień z innych dziedzin. Ze względu na konieczną wymianę informacji i doświadczeń cyfryzacja nadaje kompetencjom społecznym i interkulturowym jeszcze większego znaczenia. Nieważne, czy kontakt jest osobisty czy za pośrednictwem komunikatorów, czy mowa o współpracy z kolegą z innego działu, czy z kluczowym klientem na drugim końcu świata. Obowiązuje zasada, że należy dostroić się do najróżniejszych partnerów i ich oczekiwań.

Wyjaśnienie cyfryzacji w oparciu o przykłady z zakresu inżynierii mechanicznej

W ramach cyfryzacji inżynieria mechaniczna odkrywa nowe obszary działania, które sięgają do koncepcji sprawdzonych w innych branżach. W tym kontekście często podawanym przykładem są umowy długoterminowe na maszyny w oparciu o tzw. modele subskrypcji. Klient nie kupuje maszyny, tylko wynajmuje ją na określony czas użytkowania. Maszyna pozostaje własnością producenta, który za pośrednictwem Internetu ma wgląd w jej aktualne dane robocze. Alternatywą bądź uzupełnieniem oferty jest również możliwość korzystania z tzw. technik konserwacji predykcyjnej. W przypadku tego rodzaju konserwacji wystarczą już drobne odchyłki w gromadzonych danych eksploatacyjnych, aby zostały wygenerowane alarmy dotyczące potencjalnych awarii.

Przeszkodę często stanowią wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.

Usługodawcy mogą dzięki temu łatwiej planować serwisowanie, a klienci w znacznym stopniu minimalizować liczbę awarii. W przypadku obu modeli współpracy konieczne jest przyzwolenie na takie metody ze strony klienta. Przeszkodę stanowią głównie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Kontrargumenty można zbić, wdrażając skuteczne rozwiązania służące ochronie danych i własności intelektualnej. Takie warunki wpływają korzystnie na powstanie nowych, wyjątkowych modeli współpracy: Możliwe są np. specjalne portale sprzedażowe, na których przedsiębiorstwa dzielą się swoim know-how w dziedzinie projektowania. Dzięki możliwościom, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, w przyszłości dane projektowe mogą stać się pożądanym dobrem.