Zawsze bądź na bieżąco

Rozmowa ze specjalistą: Jakie korzyści niesie ze sobą cyfrowa inżynieria?

Florian Palatini, head of sales at item

Skuteczne wykorzystanie zalet cyfryzacji inżynierii mechanicznej i prawidłowa komunikacja.

Ze względu na stale rosnące wymagania klientów zlecenia związane z mechaniką maszyn realizowane są w coraz krótszym czasie. To sprawia, że przedsiębiorstwa i pracownicy są pod bardzo dużą presją. Dla przyszłych rozwiązań konstrukcyjnych wykorzystywanych w inżynierii mechanicznej decydujące znaczenie będzie miało szybkie wykorzystywanie możliwości związanych z optymalizacją procesu. Kierownik działu sprzedaży w item, Florian Palatini, opowie, w jaki sposób cyfrowa inżynieria rozwija już istniejące cyfrowe obszary w mechanice maszyn i bez trudu je ze sobą łączy. Okazuje się, że czasem wystarczą nieznaczne ingerencje, które – przeprowadzone celowo – przyczyniają się do znacznego wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Czym jest cyfrowa inżynieria i dlaczego powinna interesować konstruktorów maszyn?

Zagadnienia związane z czwartą rewolucją przemysłową 4.0 były przez długi czas przedmiotem jedynie teoretycznych i koncepcyjnych przemyśleń środowiska przemysłowego, teraz natomiast coraz więcej ich aspektów ma znaczenie dla codziennej pracy przedsiębiorstw i strategiczno-operacyjnych działań. Mniejsze znaczenie ma tutaj nagła cyfryzacja całego zakładu niż wdrażane rozwiązania służące do stopniowej cyfryzacji poszczególnych obszarów. Przykłady: monitorowanie przez pracownika danych maszynowych za pomocą iPada, zamówienia automatycznie realizowane przez maszyny lub rozpowszechnione używanie inteligentnych systemów transportowych bez kierowcy.

Stopniowo postępująca cyfryzacja przemysłu stawia inżynierię mechaniczną przed dużymi wyzwaniami: Trzeba określić, jaki wpływ na typowe obszary działalności gospodarczej ma cyfrowa przemiana i jakie szanse kryją się za nią dla przyszłych modeli przedsiębiorstw. Cyfrowa inżynieria to jeden z obszarów tematycznych, w którym inżyniera mechaniczna może osiągnąć znaczne korzyści, czy to w ramach procesów wewnętrznych czy w kontaktach z klientem.

Czy inżynieria mechaniczna nie jest z definicji cyfrową dziedziną? Używanie danych 3D oraz CAD w międzyczasie stało się standardem.

Inżynieria mechaniczna wyróżnia się wielką zdolnością do innowacji, dzięki czemu z wyprzedzeniem identyfikuje trendy lub sama je wyznacza. Jednak inżyniera cyfrowa to znacznie więcej niż hermetyczne stosowanie danych CAD i 3D. Umożliwia utworzenie wspólnej platformy dla konstruktorów i ich projektów, która sięga dużo dalej niż wynikałoby to z pierwotnie założonych zadań projektowych.

Cyfrowa inżynieria sprawia, że dziedzina mechaniki maszyn może czerpać z cyfryzacji same korzyści.

Mowa np. o wyzwaniach związanych z wpływem cyfryzacji na integrację zadań różnych stacji roboczych i procesów produkcyjnych lub obsługi posprzedażowej z zadaniami wykonywanym przez konstruktorów. Tutaj warto wymienić współpracę różnych działów i działania optymalizacyjne oparte na w pełni cyfrowych procesach.

Czy możliwy do osiągnięcia zysk związany z wydajnością procesu jest naprawdę tak wysoki, że opłacają się inwestycje w potrzebną infrastrukturę?

Wymienione wyżej pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej 4.0 może z początku odstraszać, ponieważ często nie wiadomo, czym ta rewolucja jest w odniesieniu do własnego przedsiębiorstwa. Każde przedsiębiorstwo działające w branży związanej z budową maszyn dojdzie do własnych wniosków, jakie strategie i działania firmy są istotne i opłacalne.

Aby zapewnić wyraźną poprawę i wzrost wydajności, nie zawsze trzeba wywracać świat do góry nogami. Często już wybór odpowiedniego partnera i integracja dopasowanych małych narzędzi sprawia, że można w wydajny sposób czerpać z cyfryzacji. Pod względem brakującej liczby wykwalifikowanych pracowników nie można przecenić wartości dodanej możliwej dzięki jasno określonym procesom obejmującym różne obszary.

O czym konstruktorzy maszyn powinny jeszcze pamiętać w kontekście wyżej wymienionych zagadnień?

Symbioza i dopasowanie poszczególnych procesów w oparciu o dzisiaj już dostępne rozwiązania cyfrowe nie następuje samoczynnie. Wymaga bowiem świadomych i strategicznych decyzji, aby móc korzystać z wymienionych korzyści. W centrum zainteresowania znajduje się oczywiście pracownik, którego należy zaangażować, ponieważ etapy poszczególnych zadań mogą się z biegiem czasu zmienić. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem powinna na bieżąco raportować zmiany oraz stopień postępu i oceniać szanse oraz ryzyko.

W końcu najważniejszym założeniem cyfrowej inżynierii jest wydajne łączenie standardowych procesów.

Pracowników należy informować przede wszystkim o szansach. W końcu najważniejszym założeniem cyfrowej inżynierii jest wydajne łączenie standardowych procesów. Czas, jaki uda się w ten sposób zaoszczędzić, można wykorzystać na wykonywanie zadań przynoszących wartość dodaną, np. właściwą pracę konstrukcyjną. Jeśli uda się w jasny i zrozumiały sposób przedstawić płynące z tego korzyści, automatycznie wzrośnie akceptacja zmian utartych już procesów.

W jaki sposób najlepiej rozmawiać o cyfrowej inżynierii w przedsiębiorstwie?

Skuteczne łączenie standardowych procesów oznacza dla każdego pracownika, że nie trzeba wykonywać niepotrzebnych i powtarzalnych czynności. Program item Engineeringtool oferuje w tym zakresie inteligentne funkcje automatyzacyjne, które przydadzą się na różnych etapach tworzenia konstrukcji 3D. Ważna jest także cyfrowa transmisja danych w ramach łańcucha procesu. Nie trzeba już mozolnie wprowadzać danych ręcznie, np. przy zamawianiu komponentów potrzebnych do danego rozwiązania.

Wykluczone są także błędy, które mogą pojawić się przy ponownym wprowadzaniu danych. Oprócz wyraźnych korzyści, jakie dla każdego pracownika niesie ze sobą cyfrowa inżynieria, warto również wspomnieć o korzyściach dla samego przedsiębiorstwa. Celem jest w końcu przejrzysta komunikacji i odpowiedź na pytanie, jakie znaczenie mają dla przyszłości przedsiębiorstwa, a tym samym również dla zapewnienia miejsc pracy, strategie cyfryzacji.

W jaki sposób cyfrowa inżyniera zmieni w przyszłości sposób wykonywania prac w inżynierii mechanicznej?

Oprócz klasycznej sprzedaży maszyn inżynieria mechaniczna będzie czerpała w przyszłości zyski z usług związanych z maszynami w ogóle. Np. z usługami serwisu prewencyjnego (Predictive Maintenance) lub działaniami optymalizującymi. Stale dostępne, bezpieczne archiwa internetowe zawierające pełną historię danego projektu oraz bieżące ustalenia z klientami i wizyty w zakładach stanowią wartość dodaną pozwalającą na rozwój przedsiębiorstwa. Kolejnym przykładem jest np. ułatwiona współpraca kilku konstruktorów przy kilku wspólnych projektach lub możliwość udostępniania na portalach klienta w sposób łatwy i szybki informacji projektowych za pomocą specjalnych aplikacji do odczytywania danych CAD online.

Czy tak powstaną nowe modele przedsiębiorstw?

Naszym celem jest tworzenie przyszłościowych wyrobów i systemów w dziedzinie budowy maszyn z wykorzystaniem 40-letniego doświadczenia w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Wizyta na najważniejszych targach maszynowych w Hanowerze pokazuje, że coraz więcej firm zajmujących się budową maszyn zaczyna tworzyć własne oprogramowania. Przedsiębiorstwa, którym uda się stworzyć ciekawe oferty oparte na kombinacji programów IT i rozwiązań technicznych a nawet odkryć nowe obszary handlowe, w erze cyfryzacji zajmą na podium najwyższe miejsce. Nasi klienci już dzisiaj korzystają dzięki bardzo wydajnemu programowi item Engineeringtool z zalet, jakie niesie ze sobą cyfrowa inżynieria, dystansując swoją konkurencję. Naszym celem jest tworzenie na podstawie ponad 40-letniego doświadczenia w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań przyszłościowych wyrobów i systemów w dziedzinie budowy maszyn.