Newsletter Subscription

Lean Production: Krótki przegląd metod

Znaczenie pojęć związanych z Lean Production.

Zasady szczupłej produkcji nadal święcą triumfy – czy to w środowisku przemysłowym, czy w odmienionej formie jako szczupłe zarządzanie przedsiębiorstwem. W obliczu tak licznych i niezrozumiałych pojęć szczególnie początkujący użytkownicy mogą łatwo stracić rozeznanie. A liczne skrótowce i/lub fachowe pojęcia w języku japońskim nie ułatwiają zadania. Przy bliższym poznaniu okazuje się jednak, że za tym zagadnieniem kryją się fascynujące i zrozumiałe pomysły na optymalizację procesu. Tym zwięzłym opracowaniem dotyczącym najważniejszych zasad Lean Production chcielibyśmy zaprosić do odkrycia świata szczupłej produkcji.

Ciągłe doskonalenie procesów

Wszystkie zasady Lean Production opierają się na podstawowej idei polegającej na ciągłym doskonaleniu procesów. Idea ta wynika z praktyki „Kaizen” i przenosi ją do środowiska przemysłowego. Japoński wyraz Kaizen składa się z dwóch słów, a mianowicie „Kai” (zmiana, przeobrażenie) i „Zen” (ku lepszemu). Zatem celem procesu ciągłego doskonalenia jest realizacja idei konstruktywnej nauki na błędach. Nieudane realizacje nie są odbierane jako powód do niezadowolenia, lecz jako szansa na poprawę.

Częstym problemem nie są wcale błędy o znaczeniu fundamentalnym, lecz drobne szczegóły: Powiedzmy sobie szczerze, czy jest w ogóle coś, co jest idealne? W tym kontekście celem zasady ciągłego doskonalenia procesów jest wyczulenie wszystkich uczestników procesu na możliwość poprawy. Udział pracowników w tych działaniach ma kluczowe znaczenie. Dlaczego? Bo są na miejscu – wg Lean Production nazywanym „gemba” – i dlatego mogą najlepiej ocenić słabe punkty. Trzeba tylko umieć patrzeć.

Muda, czyli 7 strat: Unikanie marnotrawstwa

Ten, kto zamierza zoptymalizować procesy w zakładzie, musi przeciwdziałać marnotrawstwu. To kolejna złota myśl filozofii Lean. W języku japońskim „muda” oznacza bezsensowne działanie, czyli takie, które nie przynosi korzyści. Marnotrawstwu można zapobiec, postępując zgodnie z 7 zasadami muda:

 1. Unikanie zbędnego transportu materiałów
 2. Zmniejszenie zapasów
 3. Unikanie zbędnych ruchów
 4. Skrócenie czasu oczekiwania
 5. Uproszczenie procesów technologicznych
 6. Ciągłe doskonalenie

Na tym przykładzie widać, jak mocno powiązane są ze sobą poszczególne zasady Lean Production. Zasada 7 strat pozwala na jednoznaczną identyfikację punktów, w których należy wdrożyć działania służące ciągłemu doskonaleniu. Odwracając tok myślenia: znajomość poszczególnych rodzajów strat nie wystarczy – trzeba jeszcze wiedzieć, jak wprowadzić w życie sposoby służące zapobieganiu marnotrawstwa.

Metoda 5S: wdrażanie standardowych procesów

Zasada ciągłego doskonalenia jest dość abstrakcyjna i tworzy przede wszystkim teoretyczną podstawę do działań, tymczasem znaczenie praktyczne mają takie metody Lean Production jak system 5S. Metoda 5S polega na takim standaryzowaniu procesów, aby możliwe było wyprodukowanie określonej ilości wyrobów w 100% jakości w określonym czasie. W ten sposób organizowane są procesy produkcyjne, które zapewniają krótsze cykle operacyjne. Standaryzacja ponadto tworzy podstawę ciągłego doskonalenia. „Tam, gdzie nie ma standardów, nie ma także mowy o ciągłym doskonaleniu”. Tego zdania był już Taiichi Ōno, twórca systemu produkcyjnego Toyoty.

Metoda 5S zawdzięcza swoją nazwę poszczególnym wyrazom, na których się opiera i które w języku japońskim rozpoczynają się na literę S.

 1. Seiri: Posortuj i pozbądź się wszystkiego, co nie jest koniecznie potrzebne.
 2. Seiton: Umieść materiały w sposób zgodny z zasadami ergonomii i oznacz je.
 3. Seiso: Dbaj o czystość swojego stanowiska pracy – rób to starannie i samodzielnie.
 4. Seiketsu: Unikaj bałaganu, regularnie sprzątając.
 5. Shitsuke: Bądź zawsze zdyscyplinowany.

Pozytywne skutki prawidłowego wdrożenia metody 5S są bardzo liczne: Zwiększenie produktywności i jakości prac montażowych. Efektywniejsze wykorzystanie powierzchni roboczych i większy porządek na stanowiskach pracy zwiększa także motywację pracowników. Dzięki temu w każdej chwili zakład może odwiedzić klient i nie trzeba się obawiać przykrych niespodzianek.

Interesują Cię ciekawe historyjki i nowości świata Lean Production? W takim razie mamy coś dla Ciebie: po prostu zapisz się do blogowego newslettera item poprzez pole w prawym górnym rogu i bądź zawsze na bieżąco!