Subskrypcja biuletynu

ESD-safe conveyor belts from the item Conveyor Belt System

Antystatyczne przenośniki taśmowe do zastosowania w produkcji

Sposób na ograniczenie ryzyka związanego z wyładowaniami elektrostatycznymi w trakcie transportu: Odkryj korzyści i poznaj technologię naszych antystatycznych przenośników taśmowych. 

Z lekcji fizyki do hali produkcyjnej: Pamiętasz ze szkoły generator taśmowy, który robił tak wielkie wrażenie? Wyraźnie widoczna iskra generatora przykuwała uwagę wszystkich. W podobny sposób przemysłowe przenośniki taśmowe wytwarzają ładunki elektrostatyczne wskutek ich stałego poruszania się względem napędu i blachy ślizgowej. Wynika to z tego, że różne materiały stykają się ze sobą, powodując tarcie, a następnie się znów rozdzielają. Powstałe tak ładunki szukają sposobu, aby wyrównać swój potencjał. To wyrównanie następuje w postaci wyładowania elektrostatycznego (ESD). W szkole na lekcji takie zjawisko jest fascynujące. W hali produkcyjnej natomiast tego rodzaju wyładowania mogą uszkodzić, a nawet zniszczyć elektroniczne podzespoły. Jak można zminimalizować takie ryzyko? W takiej sytuacji warto skorzystać z wszechstronności systemu przenośników taśmowych item: asortyment przenośników uzupełniliśmy o antystatyczne taśmy transportujące i paski zębate. Teraz możesz połączyć je z odpowiednim przenośnikiem taśmowym item, aby zapewnić transport, który jest w pełni bezpieczny pod kątem ESD.

 

Technika transportowa item

Dowiedz się więcej o systemach przenośników taśmowych item: W zestawieniu znajdziesz informacje o przenośnikach taśmowych, przenośnikach z paskiem zębatym, silnikach, przekładniach i akcesoriach.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Znaczenie ochrony przed ESD w produkcji:

ESD (ang.: electrostatic discharge = wyładowanie elektrostatyczne) powstaje wskutek tarcia, stykania się lub rozdzielania różnych materiałów. Pomiędzy dwoma obiektami o różnych ładunkach elektrycznych dochodzi wówczas do ich niekontrolowanego wyrównania. W poszczególnych fazach procesów produkcyjnych wyładowania elektrostatyczne mogą przyczyniać się do uszkodzenia elektronicznych podzespołów. Na tym polega niewidzialne zagrożenie ESD: tego rodzaju szkody nie powodują natychmiastowej awarii produktów. Dlatego lekko uszkodzone podzespoły zaliczają np. kontrolę końcową. Podczas eksploatacji powodują jednak awarie z opóźnionym zapłonem. Wśród kolejnych skutków należy wymienić awarie w łańcuchu dostaw, straty produkcyjne i dodatkowe koszty. Wiele elektronicznych podzespołów jest bardzo czuła na szybkie i silne wyładowania, które są typowe dla ESD. Szkody mogą powodować nawet bardzo niskie wartości napięcia (powyżej 30 V). Człowiek odczuwa napięcie powyżej 3000 V, dlatego często nie zauważa tego rodzaju wyładowań. Dlatego warto stale monitorować tego rodzaju zagrożenie i odprowadzać niebezpieczne ładunki. Do bezpośredniej pracy przy podzespołach czułych na wyładowania elektrostatyczne (= ESDS: electrostatic discharge sensitive) przewidziana jest strefa EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tutaj używa się wyłącznie urządzeń, przyrządów i materiałów, które są bezpieczne pod kątem ESD.

Ze względu na zasadę działania przenośniki taśmowe mają tendencję do generowania naturalnych wyładowań. W ich przypadku szybko może dojść do wyładowań powyżej 6000 V.

– Michael Böhm, prezes firm ESD-Akademie GmbH i ESD-Protect GmbH

Michael Böhm, prezes firm ESD-Akademie GmbH i ESD-Protect GmbH

W środowisku produkcyjnym ruch to wielkie wyzwanie dla ochrony przed ESD. Ze względu na swoje właściwości materiałowe standardowe przenośniki taśmowe elektryzują się. „Tego rodzaju wyładowania podczas ruchu taśm mogą być bardzo silne i wynosić powyżej 6000 V“, wyjaśnia Michael Böhm, prezes firm ESD-Akademie GmbH i ESD-Protect GmbH. Zgodnie z normą dotyczącą ESD IEC (DIN EN) 61340-5-1 wyładowanie elektrostatyczne w obrębie strefy EPA nie może być jednak większe niż 100 V. Wyładowanie o sile 100 V może spowodować przynajmniej wstępne uszkodzenie znajdujących się na taśmie przenośnika podzespołów czułych na ESD. Dlatego należy zadbać o to, aby ładunki nie powstawały na taśmie, a jeśli już do nich doszło, to aby były natychmiast odprowadzane.

Przenośniki taśmowe item bezpieczne pod kątem ESD

Antystatyczny przenośnik taśmowy jest dla sprawnie przebiegających i bezpiecznych procesów produkcyjnych decydującym czynnikiem: stanowi bowiem nie tylko podłoże pod dalszą obróbkę podzespołów elektronicznych, lecz również zapewnia bezpieczny transport do strefy EPA. Antystatyczne przenośniki taśmowe są wykonane w taki sposób, aby skutecznie zapobiegały wyładowaniom elektrostatycznym i je odprowadzały. Z asortymentu systemu przenośników taśmowych item można w tej sytuacji skorzystać np. z taśmy transportującej PUR ESD, z akumulacją  do przenośnika taśmowego oraz z paska zębatego T5 PA, z akumulacją do przenośnika z paskiem zębatym. Ani jedno, ani drugie nie tworzy wskutek tarcia ładunków elektrostatycznych: Dzięki blasze nierdzewnej znajdującej się pod taśmami transportującymi oraz listwom prowadzącym z paskiem zębatym w wersji antystatycznej ładunek elektrostatyczny odprowadzany jest do uziemienia silnika. Taśmy transportujące PUR ESD wyróżniają się wyjątkowo wytrzymałą powierzchnią o niskim współczynniku tarcia. Dostępne są w ośmiu szerokościach od 40 do 400 mm. Dzięki swojej powierzchni o niskim współczynniku tarcia pasek zębaty z geometrią uzębienia T5 i stalowym cięgłem nadaje się idealnie do pracy w trybie z akumulacją. Pasek dostępny jest w szerokościach do wyboru: 40 lub 80 mm.

Przenośnik z paskiem zębatym można wykorzystać do transportu czułych na ESD podzespołów, gdzie bardzo dobrze się sprawdza.

W przypadku standardowego transportu ładunki przewożone są po prostu z punktu A do punktu B. W trybie transportu z akumulacją taśma transportująca na końcu odcinka transportowego przesuwa się dalej pod poddanymi akumulacji lub zatrzymanymi ładunkami. Takie rozwiązanie konieczne jest przy wykonywaniu innego etapu procesu, np. gdy …

  • trzeba umieścić lub zamontować jakąś część,
  • pracownik montuje jakiś element lub coś sprawdza,
  • system monitorujący przeprowadza kontrolę lub
  • konieczne jest rozgałęzienie ładunków.

W asortymencie systemu przenośników taśmowych item znajdą się rozwiązania odpowiednie dla obu tych zastosowań. Przenośniki taśmowe item z akumulacją oraz antystatyczne taśmy transportujące nadają się idealnie do zastosowania w strefie EPA. Przenośnik taśmowy wyróżnia się wykończoną powierzchnią. Dzięki temu nadaje się optymalnie do transportu przedmiotów o różnej wielkości. Do transportu ciężkich ładunków lepiej nadaje się przenośnik z paskiem zębatym. Wolna przestrzeń przy pasku zębatym pozwala dodatkowo zamontować czujniki lub stopery. Tego rodzaju przenośnik można wykorzystać do transportu czułych na ESD podzespołów z jednej stacji roboczej na drugą.

Przenośniki taśmowe bezpieczne pod kątem ESD: Taśma transportująca PUR ESD i pasek zębaty T5 PA
Taśma transportująca PUR ESD (po lewej stronie) nadaje się do akumulacji towarów na przenośnikach taśmowych, a dodatkowo zapewnia ochronę przed ESD. Za pomocą paska zębatego T5 PA z akumulacją można transportować ładunki bez luzu na taśmie i obawy przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Bezpieczeństwo zgodne z normami dzięki audytom ESD

Aby zapewnić ochronę podzespołów czułych na ESD, w normie IEC (DIN EN) 61340-5-1 opisany jest program kontroli ESD w zakładach przemysłowych. Dlatego należy regularnie sprawdzać środki i działania zabezpieczające przed ESD. W ten sposób zapewnisz ochronę przed ESD zgodną z obowiązującymi normami. Służą do tego audyty ESD. Tego rodzaju audyty firma może przeprowadzić samodzielnie lub zlecić to zewnętrznym podmiotom. W ramach przeprowadzanych audytów często okazuje się, że czynnikiem odpowiedzialnym za awarie są przenośniki taśmowe. Jeśli przenośniki taśmowe używane są w strefie EPA np. do transportu elektronicznych podzespołów, koniecznie muszą być one bezpieczne pod kątem ESD.

W strefie EPA zasadniczo nie wolno używać przenośników taśmowych, które się elektryzują i które nie mają zdolności do odprowadzania ładunków.

„Wyładowania elektrostatyczne powstające na przenośniku taśmowym nie powinny być większe niż 100 V – to jest wartość według normy, której nie wolno przekroczyć. Często jednak mieliśmy do czynienia z wyładowaniami, które wynosiły ponad 3000 V”, opowiada Michael Böhm. Kolejnym czynnikiem ryzyka są antystatyczne pojemniki znajdujące się na przenośniku taśmowym: w takiej sytuacji należy się upewnić, że pojemniki transportowane są na podłożu zdolnym do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Ten warunek można spełnić wyłącznie poprzez stosowanie przenośników taśmowych ze zdolnością do odprowadzania ładunków. „Przenośniki taśmowe bardzo często określane są w ramach audytów ESD jako czynniki krytyczne, ponieważ zwykle nie wykazują żadnych właściwości antystatycznych”, dodaje pan Michael. Dlatego w strefach EPA można stosować wyłącznie przenośniki taśmowe, których właściwości antystatyczne zostały potwierdzone.

Zalety antystatycznych przenośników taśmowych

Antystatyczne przenośniki taśmowe item oraz ich różne warianty gwarantują jedno: Z pewnością znajdziesz rozwiązanie, które spełni różne wymagania typowe dla różnych środowisk produkcyjnych. Głównym celem jest zwiększenie produktywności przy równoczesnym zmniejszeniu niewidzialnego zagrożenia spowodowanego przez wyładowania elektrostatyczne. Dołączany do produktów certyfikat potwierdza, że spełniają one wartości graniczne obowiązujące dla wyładowań elektrostatycznych. Możesz mieć zatem pewność, że nasze przenośniki taśmowe zostały sprawdzone i są certyfikowane pod kątem bezpieczeństwa ESD zgodnie z normą DIN EN 61340. Kolejna zaleta: System przenośników taśmowych item dostępny jest teraz w bezpłatnym item Engineeringtool. Dzięki temu projektowanie przenośników taśmowych jeszcze nigdy nie było takie łatwe i takie szybkie.

item Engineeringtool: Wsparcie na każdym poziomie wiedzy

Szukasz podstawowych informacji o programie item Engineeringtool? A może chcesz poznać dostępne w nim nowości? Tutaj znajdziesz to, czego szukasz, a nawet więcej: np. wstępnie skonfigurowane rozwiązania oraz dane kontaktowe do naszych specjalistów.
ODKRYJ JUŻ TERAZ

Łatwe projektowanie przenośników taśmowych online

Przy użyciu programu item Engineeringtool można projektować przenośniki taśmowe bezpośrednio online. Potrzebujesz do tego jedynie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i przeglądarki. Najpierw należy wybrać z systemu przenośników taśmowych item pojedynczy (przenośnik taśmowy albo przenośnik z paskiem zębatym) lub podwójny przenośnik (podwójny przenośnik taśmowy albo przenośnik z podwójnym paskiem zębatym).  Następnie należy umieścić przenośnik za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” w widoku 3D i odpowiednio go skonfigurować. Następnie należy dodać technikę napędową i konstrukcje nośne. Dzięki modułowej budowie komponentów przenośniki taśmowe można w programie łączyć z innymi konstrukcjami item.

W przypadku różnych wariantów produktów także warto skorzystać z programu item Engineeringtool. Jeśli życzysz sobie jakichś modyfikacji, wystarczy zapisać projekt i odpowiednio dopasować konstrukcję. Dodatkowo czerpiesz korzyści z typowych zalet programu:

  • Dowolne, zgodne z zasadami technicznymi konstrukcje
  • Automatycznie generowane dokumentacje projektowe
  • Sporządzanie i eksport danych CAD w różnych formatach
  • Instrukcja montażu 3D z zalecaną kolejnością czynności montażowych
  • Możliwość zamówienia produktów bezpośrednio w sklepie internetowym item

Rozwiązania wzorcowe pozwolą zaoszczędzić dodatkowy czas. Tutaj użytkownik ma dwie możliwości: Dzięki kompletnym danym CAD i wykazom części może takie rozwiązania wzorcowe natychmiast wykorzystać. Lub użyć ich jako inspiracji dla własnych rozwiązań.

Zamówione przenośniki taśmowe i konstrukcje nośne dostarczane są w stanie zmontowanym. Dostawa realizowana jest w najkrótszym możliwym terminie. What you see is what you get: Dzięki precyzyjnemu widokowi 3D w programie item Engineeringtool dokładnie widzisz, jak będzie wyglądał Twój przenośnik taśmowy. Ten antystatyczny przenośnik taśmowy pomoże Ci zabezpieczyć podzespoły przed niewidzialnymi zagrożeniami. Widoczna przez nas iskra nie zawsze jest przyczyną szkód. Często są nią niewidzialne zagrożenia związane z ESD.

Interesujesz się zastosowaniem i rozwiązaniami w dziedzinie ochrony przed ESD? W takim razie mamy coś dla Ciebie: Zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!