Newsletter Subscription

To charakteryzuje wysokiej jakości technikę połączeń

Technika połączeń profili aluminiowych na stanowisku kontrolnym.  

Przykręcanie zamiast spawania: to jest od dziesięcioleci kluczowa kwestia dla techniki profili aluminiowych item. Do tej pory przedstawiliśmy już historię zestawu systemowego MB oraz rozwój firmy item od początków. Teraz poświęcamy się kwestii techniki połączeń. Najpierw podstawy: w item jest 30 różnych rodzajów połączeń, które spełniają wszystkie możliwe wymagania dla prostokątnych, zmiennych, krzyżowych lub równoległych połączeń profili. Są one dostępne we wszystkich typoszeregach profili. Jakie są więc cechy jakości dla techniki połączeń profili aluminiowych?

Kryteria jakości dla techniki połączeń

Istnieją kryteria, na podstawie których można ocenić jakość techniki połączeń. Decydujące znaczenie ma kwestia stabilności i trwałości. Zasadniczo można wszystkie możliwe obciążenia, które tutaj występują, można wyrazić jako dwie siły: siła przesuwu rowka i siła wysuwu rowka. Siła wysuwu rowka opisuje próbę na przykład siłowego rozłączenia dwóch połączonych profili ze zniszczeniem łącznika lub wyciągnięcia z rowka.  Siła przesuwu rowka oznacza z kolei siłę, która jest potrzebna do przestawienia profilu wzdłuż rowka profilu, pod warunkiem, że wcześniej wszystko zostało przykręcone zgodnie z wytycznymi montażu.

Aby dokładnie ustalić maksymalne obciążenia do uzyskania, item posługuje się standardową metodą badania, w której łączniki są obciążane do granicy uszkodzenia. Jak jednak rozpoznać dokładny punkt, w którym miejsce połączenia jest uszkodzone? Zniekształcenia nie da się rozpoznać gołym okiem. Przez szczegółową serię prób nasz zespół ustalił przejście deformacji elastycznej do deformacji plastycznej dla każdego wariantu miejsca połączenia. W celu ustalenia granicy obciążenia połączeń wymagana rosnąca siła jest rejestrowana w próbie. Po osiągnięciu punktu przejścia wynik badania zostaje udokumentowany.

Aby uwzględnić inne nieprzewidywalne oddziaływania, na przykład duże wahania temperatury, wibracje lub wartości szczytowe impulsu, uwzględniono współczynniki bezpieczeństwa dla zalecanego obciążenia. W ten sposób dozwolone dane obciążenia są niezawodnie zabezpieczone i mogą być uwzględniane dla konstrukcji statycznej.

Technika połączeń item

Szybko, niezawodnie, trwale.

Ze względu na nasze wysokie kryteria jakości i odpowiedzialność względem klientów jesteśmy w przypadku własnych zaleceń dotyczących wartości maksymalnych tradycyjni w najlepszym znaczeniu tego słowa. Innowacyjni jesteśmy natomiast w tworzeniu naszych różnych łączników: standardowy łącznik zapewnia niewielkie prace podczas obróbki profili aluminiowych i jest bardzo łatwy w użytkowaniu, natomiast łącznik uniwersalny wymaga obróbki profilu, ale zapewnia duży stopień uniwersalności: późniejszy montaż kolejnych podpórek, zmianę pozycji przez poluzowanie i dokręcanie śrub itd. W przypadku łączników automatycznych obróbka profilu nie jest wymagana, ponieważ jest on wkręcany od strony czołowej bezpośrednio w profil. Również wszystkie pozostałe łączniki profili mają wyraźne właściwości, które charakteryzują najróżniejsze wymagania dotyczące uniwersalności zaawansowanego systemu profili aluminiowych.

W ten sposób klienci item znajdują w technice połączeń zawsze pasujące rozwiązanie do ich indywidualnego projektu: Szybko, niezawodnie, trwale.

Chcesz być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami ze świata item? Zasubskrybuj blog item w polu w prawym górnym rogu!