Newsletter Subscription

Czym charakteryzuje się inżynier przyszłości?

Chcielibyśmy zająć się pytaniem o przyszłość zawodu inżyniera z perspektywy inżynierii cyfrowej, zaczynając od roli projektanta.

Nowa edycja badania firmy item na temat cyfrowej budowy maszyn przynosi tu odkrywcze wnioski: 67% uczestników uważa, że w przyszłości znajomość wielu programów komputerowych będzie jeszcze ważniejsza niż obecnie. Odnosi się to jednak wyraźnie do specjalnych programów do projektowania. Projektant przyszłości nie musi być programistą, ale powinien posiadać podstawowe kompetencje w obszarze IT. Ponadto 49% respondentów uważa, że obciążenie pracą inżynierów projektantów będzie nadal rosło. Aby sprostać tym wymaganiom, potrzebne są intuicyjne rozwiązania do projektowania 3D, które w ukierunkowany sposób zwiększają produktywność. Digital Engineering za pomocą narzędzia item Engineeringtool umożliwia na przykład opracowywanie standardowych konstrukcji w znacznie krótszym czasie niż za pomocą programu CAD, zwłaszcza że projektowanie odbywa się bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Nie jest więc potrzebny specjalny sprzęt,  podobnie  jak w przypadku innych narzędzi online firmy item.

Kluczowe umiejętności i nowa forma współpracy

Presja czasu związana ze zwiększonym nakładem pracy oraz komunikacja, która obecnie może być z łatwością prezentowana na arenie międzynarodowej, zmieniają profil wymagań stawianych inżynierom projektantom. W opinii uczestników badania inżynier projektant będzie w przyszłości charakteryzował się następującymi umiejętnościami:

  1. Znajomość języków obcych
  2. Zarządzanie projektami
  3. Umiejętności komunikacyjne
  4. Specjalizacja techniczna

Podobnie jak w badaniu digitalizacji z 2018 r., uczestnicy badania widzą rolę projektanta w przyszłości coraz częściej w roli kierownika projektu, ponieważ zostaną mu przydzielone dodatkowe zadania koordynacyjne. Zasadniczo musi on myśleć coraz bardziej interdyscyplinarnie. Co więcej, w celu skrócenia czasu trwania projektu, zespoły i wspólne projekty są coraz częściej rozdzielone na różne strefy czasowe i kraje. Ci, którzy posiadają odpowiednie umiejętności językowe i komunikacyjne, będą mieli w przyszłości interesującą opcję jako inżynier projektowy, aby specjalizować się w poszczególnych obszarach i współpracować z innymi specjalistami w sposób elastyczny.

Konsekwencje pandemii koronawirusa dla przyszłości inżynierów

Kryzys wywołany koronawirusem raz jeszcze przyspieszył wiele zmian w życiu zawodowym inżynierów. Na przykład praca zdalna nie jest już tylko jedną z wielu opcji, ale stała się standardem w wielu miejscach. W związku z tym wielu pracowników musiało w bardzo krótkim czasie przyzwyczaić się do nowych narzędzi i kanałów komunikacji. Kto jednak w takim momencie za bardzo skupia się na konkretnej wiedzy odnośnie oprogramowania, ryzykuje, że straci z oczu szerszą perspektywę. Zamiast tego wpływ pandemii koronawirusa pokazał doskonale, jak kluczowe dla inżynierów są umiejętności miękkie, takie jak elastyczność i zdolność adaptacji. Ale nawet po zakończeniu pandemii będzie zapotrzebowanie na te umiejętności. Inga Rottländer z portalu pracy StepStone ujmuje to krótko: „Pandemia jest rzeczywiście wyjątkową sytuacją. Jednak umiejętność szybkiego przystosowywania się do nowych sytuacji pozostanie ważna także po zakończeniu pandemii. Dzieje się tak, ponieważ tempo zmian w świecie pracy jest coraz większe i będzie się utrzymywać w najbliższych latach.”

Nowe sposoby koordynacji działań z klientami lub współpracownikami powodują konieczność nauczenia się nowych form i zasad komunikacji, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym.

W tym sensie można z pewnością założyć, że umiejętności niezbędne w czasie pandemii będą w przyszłości oczekiwane od inżynierów jako standardowe. Jedną z tych kompetencji jest samoorganizacja, którą można szczególnie dobrze wytrenować w czasach pracy zdalnej. Samodzielna praca jest również istotnym elementem zwinnego zarządzania projektami.  Metody takie jak Scrum są coraz częściej stosowane w budowie maszyn. Ponadto ponownie wzrosło znaczenie umiejętności komunikacyjnych, a pandemia zadziałała tu jako swego rodzaju akcelerator: nowe sposoby koordynacji działań z klientami lub współpracownikami sprawiają, że konieczne jest opanowanie nowych form i zasad komunikacji, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym. W tym kontekście mówi się o „cyfrowych umiejętnościach miękkich”. Podsumowując, inżynier przyszłości będzie charakteryzował się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej. Oznacza to, że będzie świadomy swoich emocji, będzie wiedział, jak sobie z nimi radzić i będzie potrafił odpowiednio reagować na emocje innych ludzi.