Newsletter Subscription

Rozwój po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa: szansy i praktyczne porady

Kryzys spowodowany pandemią koronawirusa mocno dotknął gospodarkę, a przemysł w szczególności. To jednak nie powód, by rezygnować.

Nie zmienimy teraźniejszej sytuacji. Istnieje jednak szereg powodów, by z wiarą patrzeć w przyszłość. Historia uczy nas, że po każdym kryzysie następuje znowu rozwój. Warto poświęcić trochę uwagi na pierwotne znaczenie słowa „kryzys”: to pojęcie pochodzi z języka greckiego „krisis” (opinia, ocena, decyzja) i na początku było używane w kontekście medycznym do określenia przełomu i przesilenia w chorobie, dopiero później zostało zapożyczone przez inne dyscypliny. Bynajmniej nie oznacza ono beznadziejnej sytuacji bez wyjścia. Wymuszona koronawirusem przerwa w działalności to dla wielu firm niesamowita szansa: Czy istniała kiedykolwiek lepsza okazja, aby na spokojnie przemyśleć wewnętrzne procesy lub model przedsiębiorstwa? Albo cieszyć się swobodą w zakresie cyfrowej transformacji i kreatywności?

1.Pandemia koronawirusa i czas na cyfryzację

„W ciągu dwóch miesięcy zrobiliśmy w zakresie cyfryzacji tyle, ile w normalnych warunkach zrobilibyśmy w ciągu dwóch lat”, wyznał pod koniec kwietnia prezes Microsoftu Satya Nadella, odnosząc się do obrotów koncernu. Na całym świecie środowisko pracy zdominował następujący obrazek: wszyscy pracują zdalnie, a wideokonferencje okazały się prawie równie skuteczne jak zwykłe spotkania. Jeszcze nigdy webinaria dotyczące dalszego kształcenia (również w zakresie inżynierii mechanicznej) nie cieszyły się taką popularnością jak teraz. Jeszcze do niedawna raczkująca cyfrowa edukacja zaliczyła ekspresowy rozwój. Wyjątkowa sytuacja sprawiła, że wątpliwości i biurokratyczne utrudnienia nie miały już racji bytu. Patrząc z tej perspektywy, pandemia koronawirusa nie tylko stworzyła szansę na rozwój, lecz także ten rozwój znacznie przyspieszyła.

Wykorzystaj narzuconą przerwę do zadania sobie fundamentalnych pytań: wypróbuj różne strategie i dostosuj swoje przedsiębiorstwo do wymogów przyszłości.

Peter Gerlitz, market researcher

Nie zapominajmy jednak o tym, że cyfryzacja (tutaj znajdziesz nasze krótkie wyjaśnienie) nie jest celem samym w sobie, realizowanym zgodnie z mottem „Wszystkie chwyty dozwolone”. Chodzi przede wszystkim o osiągnięcie jasno określonych celów: w produkcji zalicza się do nich np. wsparcie pracowników w postaci wydajnego sposobu dostarczania materiałów (np. przy użyciu bezobsługowych systemów transportowych [FTS]) lub zoptymalizowane sposoby komunikacji i dokumentacji na linii produkcyjnej. Dzięki funkcjom oszczędzającym czas i uproszczonym opcjom decydowania narzędzia online sprawiają, że takie obszary jak projektowanie (np. dzięki użyciu programu item Engineeringtools), dział obsługi klienta i dalsze kształcenie ulegają zmianom. Od czego należałoby rozpocząć cyfryzację?

Kształcenie online w skrócie

Kształcenie zawodowe na wesoło: Rozwiń swoją wiedzę specjalistyczną z interaktywną z item Academy – podstawy różnych kręgów tematycznych, szczegółowa wiedza na temat produktów i nie tylko.

DOKSZTAŁĆ SIĘ TERAZ

2. Pandemia koronawirusa a wykorzystanie szansy i przygotowanie się na przyszłe wyzwania 

Na początku trzeba uświadomić sobie dwa znaczenia cyfryzacji: z jednej strony chodzi o cyfryzację istniejących wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, a z drugiej o dostosowanie lub zmianę modelu przedsiębiorstwa. Każda firma i każda branża jest wyjątkowa, dlatego nie istnieją gotowe rozwiązania dla skutecznej cyfryzacji. Wiadomo, że optymalizację procesów za pomocą cyfrowych narzędzi można przeprowadzić szybciej niż dostosowanie modelu przedsiębiorstwa. Często przedsiębiorstwa nie doceniają swoich możliwości i w tym zakresie: Czy pandemia koronawirusa sprawiła, że spotkania online są w firmie bardziej powszechne? Jeśli tak, kolejnym procesom warto przyjrzeć się, zaczynając w tym właśnie miejscu. Czy wiesz, że opracowanie nowych modeli przedsiębiorstwa to sztuka, której można się nauczyć? Wystarczy trochę się przygotować, aby w ramach niezobowiązujących warsztatów opracować wiele innowacyjnych pomysłów.

Oczekujemy znacznego przyspieszenia rozwoju automatyzacyjnego i cyfrowego w niemieckim przemyśle.

Dr. Christian Jacobi, agiplan GmbH

Z najnowszego opracowania Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów (VDI) oraz firmy doradczej agiplan „Restart po pandemii koronawirusa: niemieckie zakłady przemysłowe wracają po kryzysie na pełnych obrotach” wynika, że w branży przemysłowej czuć atmosferę przełomu i widać skupienie uwagi na cyfryzacji. W ankiecie wzięło udział ponad 169 osób z branży przemysłowej piastujących funkcje decyzyjne. Wyniki ankiety są bardzo ciekawe:

  • 77,6 % ankietowanych chce skupić się na projektach dotyczących bezpieczeństwa (IT) i cyfryzacji
  • 68 % przepytanych osób wyciągnęło wnioski z kryzysu, przypisując cyfryzacji większe znaczenie
  • 80% osób planuje dalszą cyfryzację procesów
  • 74 % ankietowanych chce, aby interakcje z klientem i podwykonawcami zostały poddane dalszej cyfryzacji

3. Podejście „growth mindset”, czyli jak czynnie radzić sobie z pandemią koronawirusa

W czasach kryzysu wyraźnie widać różnicę między podejściem „fixed mindset” a „growth mindset”, które spopularyzowała psycholożka Carol Dweck, wykładowczyni na uniwersytecie w Stanfordzie. Osoby charakteryzujące się sztywnym podejściem (ang. fixed mindset) uważają, że ich osobowość, a tym samym również zdolności i sukces, nie podlegają zmianie. Nie uważają, by rozwój był możliwy. Natomiast osoby z podejściem rozwojowym (ang. growth mindset) wykorzystują szanse i wyzwania, rozwijając się nawet w czasie pandemii koronawirusa. Właśnie to podejście można zauważyć u osób i w przedsiębiorstwach, które wykorzystały czas rozwoju po pandemii.

Osoba z podejściem rozwojowym stawi czoło każdemu wyzwaniu i będzie za to wdzięczna. Dla niej każdy kryzys to czas rozwoju.

Stale postępująca cyfryzacja nie oznacza wcale, że wywracamy do góry głowy historię własnego przedsiębiorstwa. Przydatna jest tutaj koncepcja ambidekstrii, czyli „oburęczności”. Polega ona na tym, aby „sprzeczne lub trudne do pogodzenia działania realizować równocześnie. Czyli np. ulepszać aktualny model przedsiębiorstwa, a jednocześnie pracować nad innowacjami”, podsumowuje Andreas Diehl, specjalista ds. cyfryzacji. Główny obszar item nie ulega zmianie, jednak dzięki narzędziom internetowym, różnym webinariom oraz społeczności internetowej KITUNIT wcześnie udało nam się obrać kierunek cyfryzacji.

Pozytywna energia i ścisła współpraca – idealne warunki, aby w czasie pandemii koronawirusa gromadzić siły na przyszłość.

4. Wysoki priorytet mają ścisła współpraca pracowników i new work

W każdym z wymienionych aspektów dużą rolę odgrywają pracownicy. Tylko jeśli uda się pozyskać i rozwijać pracowników, droga ku udanej cyfryzacji będzie stała przed nami otworem. W czasie pandemii doszło do zmian w kulturze pracy, które pewnie zostaną z nami na stałe. Istotne aspekty koncepcji New Work, np. praca zdalna lub elastyczny czas pracy, stały się powszechne i stosowane są na szeroką skalę. Tendencja do spokojnej oceny własnej sytuacji życiowej zaowocowała większą uważnością oraz dbałością o ergonomię (również w przypadku pracy biurowej). Bliższemu poznaniu kolegów z pracy sprzyjała również możliwość oglądania ich w swoich czterech ścianach, co do tej pory było raczej niemożliwe. W wielu przypadkach pandemia koronawirusa sprawiła, że zacieśniły się więzi międzyludzkie, a problem z opieką nad dziećmi jeszcze bardziej rozniecił zainteresowanie tematem różnorodności. Wzrosła również lojalność pracowników względem pracodawcy, którzy powinni uczynić z tego fundament i skorzystać z wielu różnych szans, które zawdzięczają pandemii.