Newsletter Subscription

Niedobory aluminium oraz innych surowców w 2022 roku: Zapewnienie ciągłości dostaw

Thomas Neller, kierownik działu zakupów i członek zarządu firmy item

Czy to z powodu pandemii koronawirusa, przemian geopolitycznych, czy z powodu wojny toczącej się w Ukrainie: Firmy na całym świecie walczą teraz z wąskimi gardłami w zaopatrzeniu. W jaki sposób można w tej bardzo napiętej sytuacji nadal realizować terminowe dostawy?

Mało, i co dalej – w roku 2022 niedobory surowców z powodu aktualnej sytuacji na świecie są jeszcze większe. Z tym problemem walczy wiele branż. Stale rośnie popyt na takie surowce jak miedź, pallad, nikiel, neon i aluminium. Z popytem nie idzie jednak w parze podaż. Przyczyny bardzo dużych niedoborów surowców są złożone, o czym świadczy przypadek aluminium. W takiej sytuacji wyraźnie widać, jak ważne jest długoterminowe planowanie, by elastycznie reagować na ewentualne kryzysy.

Niedobory aluminium: Jak to jest możliwe?

Przyczyn rosnącego niedoboru aluminium jest wiele. W tym kontekście należy zawsze uwzględniać również globalne powiązania i różnice, co bardzo dobrze unaocznia przypadek uzależnienia Zachodu od Chin. Pandemia koronawirusa przyczyniła się do problemów z logistyką i wzrostu kosztów, teraz wydaje się jednak, że w niektórych regionach ten problem został częściowo zażegnany. W styczniu 2022 roku ogłoszono lockdown w „chińskiej stolicy aluminium”, czyli w mieście Baise leżącym w południowych Chinach, co miało daleko idące konsekwencje. Podobnie było z chińskimi zakładami produkującymi magnez, gdy zamknięto je w listopadzie 2021 roku w związku z wymogami dotyczącymi ochrony klimatu. Chiny mają 90% udziału w rynku obrotu magnezem, składnikiem wielu różnych stopów aluminium, co oznacza, że są największym producentem tego metalu na świecie. Wcześniej problemy polityczne między Unią Europejską a Chinami miały negatywny wpływ na sytuację na rynku aluminium.

Wprawdzie nie ma to wpływu na produkcję aluminium w rosyjskich zakładach, jednak z powodu sankcji eksport stał się znacznie trudniejszy, a co za tym idzie, rosną niedobory tego metalu.

Szczególnie duży wpływ na dostawy mają działania wojenne w Ukrainie: Według „Systemu informacyjnego dotyczącego surowców” UE (2019) Rosja (6%) jest po Chinach (56%) drugim największym producentem aluminium rafinowanego na świecie. W ostatnim czasie UE zaspokajała 17% swojego zapotrzebowania na aluminium dostawami z Rosji. Już pod koniec lutego 2022 roku cena aluminium była rekordowo wysoka: Wprawdzie nie ma to wpływu na produkcję w rosyjskich zakładach, jednak z powodu sankcji eksport stał się znacznie trudniejszy, a co za tym idzie, rosną niedobory tego metalu. Możliwe jest również całkowite zatrzymanie jego eksportu. Z powodu wzrostu cen gazu produkcja aluminium drożeje również w innych krajach. Innymi słowy: W roku 2022 branża boryka się z dużymi brakami surowców i znacznym wzrostem cen za energię. Wszędzie mamy do czynienia ze stale zwiększającymi się niedoborami i idącym z nimi w parze znacznym wzrostem cen.

Oto sposób item na gwarancję ciągłości dostaw w czasach kryzysu

„Prawda jest taka, że kryzysów nie da się przewidzieć. Nie jesteśmy ogniwem w bezpośrednim łańcuchu dostaw, ponieważ nie współpracujemy ani z rosyjskimi ani ukraińskimi producentami aluminium. Jednak skutki sytuacji na świecie nas nie ominęły”, wyjaśnia Thomas Neller, dyrektor ds. zaopatrzenia w item. Stale rosnące kursy dnia i ceny za energię mają nieuchronny wpływ na wszystko. Zasadniczo w item stawiamy na planowanie długoterminowe i współpracę z innymi podmiotami, czyli współpracujemy z producentami aluminium z całej Europy, mamy duże zasoby magazynowe, a nasze zamówienia mają charakter perspektywiczny. Podobnie działamy w odniesieniu do innych surowców. Dlatego zawsze mamy idealne warunki, aby móc optymalnie reagować na zawirowania rynkowe. A wszystko po to, abyśmy mogli realizować nasz najważniejszy cel: zagwarantować naszym klientom ciągłość dostaw.

Gwarancja ciągłości dostaw to jest to, czym item różni się od innych.

Pion zarządzający item szybko zareagował na aktualną sytuację, podpisując kontrakty z dostawcami w celu zapewnienia ciągłości dostaw, nawet w obliczu bardzo wysokich cen. W ten sposób udało się zapewnić dostępność surowców i zasobów oraz zdolności produkcyjne dostawców. „Wyróżniamy się tym, że zapewniamy ciągłość dostaw. Nawet w tak trudnej sytuacji jak dzisiaj standardowe produkty z naszego asortymentu są dostęne zgodnie z terminem potwierdzonym przez dział sprzedży”, wyjaśnia Thomas Neller. Dzięki temu klienci item mogą nawet w czasach niedoboru aluminium spokojnie planować swoją produkcję. Jeśli chodzi natomiast o funkcjonalność, to i w tej sytuacji system modułowy przekonuje w pełni swoimi zaletami: Mając do dyspozycji system modułowy, każde zadanie konstrukcyjne można wykonać na różne sposoby.

Prawdziwe partnerstwo i światowa sieć dostawców

Niezawodność i partnerstwo to dla firmy item najważniejsze cechy – czy to w kontaktach z klientami i dostawcami, czy z pracownikami. Dzięki ścisłej współpracy między działami ds. planowania, sprzedaży i produkcji można szybko reagować na nowe sytuacje, co podkreśla Thomas Neller: „Światowy kryzys ostatnich lat sprawił, że wewnętrznie jesteśmy silniejsi. Mamy do dyspozycji specjalne oprogramowanie, które wspiera nas w naszej codziennej pracy, jednak największe korzyści pojawiają się wówczas, gdy ludzie – by działać wspólnie – łączą się w sieć. Dla naszych klientów zawsze znajdziemy rozwiązanie.” Długoterminowe, przyszłościowe inwestycje pozwalają na elastyczne reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia.

Globalna sieć współpracy w praktyce: Zagraniczne oddziały item mogą zamawiać materiały i surowce w europejskiej centrali firmy w Solingen, mogą pobierać je również bezpośrednio od innych europejskich producentów lub oddziałów item.

Liczne zagraniczne przedstawicielstwa zawsze się opłacają, o czym świadczy „globalna sieć współpracy” (ang. global supply network) item: Wcześniej dostawy item z Azji były realizowane za pośrednictwem kolei przez terytorium Rosji. Dzięki elastyczności sieci partnerów możliwe było szybkie przejście na transport morski. Poza tym zagraniczne oddziały firmy mają wiele różnych możliwości zamawiania materiałów i surowców. Ponadto jak zawsze myślimy perspektywicznie: „Gdy bieżące trudności i kryzys w branży motoryzacyjnej zostanie zażegnany, produkcja pewnie przyspieszy i zapotrzebowanie na aluminium będzie jeszcze większe. Dzięki naszemu systemowemu podejściu jesteśmy na to bardzo dobrze przygotowani”, dodaje Thomas Neller.

Niedobory aluminium oraz innych surowców w 2022 roku: Sposoby na stałe dostawy

Stała dostępność materiałów, a także niezawodność to cechy, które w naszych czasach mają decydujące znaczenie dla sukcesu firmy. W jaki sposób niemieckie zakłady mogą dotrzymać obietnicy danej klientom i zapewniać ciągłość dostaw bez wąskich gardeł w zaopatrzeniu?

1. Perspektywiczne i strategiczne planowanie zapotrzebowania na surowce

Aby zoptymalizować procesy zachodzące w łańcuchu dostaw, zasoby i moce produkcyjne należy planować z odpowiednim wyprzedzeniem. „Dla wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw decydujące znaczenie ma optymalne zgranie się takich obszarów jak zarządzanie grupami towarów i zarządzanie dostawcami, a także przemyślane strategie sourcingowe”, wyjaśnia Thomas Neller.

Zapotrzebowanie na materiały planowane jest w item z rocznym wyprzedzeniem i ma charakter kroczący. Jest ono wewnętrznie konsultowane ze wszystkimi specjalistami ds. kluczowych klientów oraz z dyrektorem sprzedaży. Struktura koncernu pozwala na ścisłą współpracę segmentów operacyjnych ze strategicznymi. Sytuacja na rynku jest na bieżąco analizowana, a wszelkie nowe informacje są natychmiast przetwarzane. W ten sposób item tworzy fundament dla zrównoważonych procesów zaopatrzenia.

Aktywne zarządzanie i odpowiednie metody planowania

Wspólnie i we współpracy z innymi działami item opracowuje przemyślane strategie służące do realizacji celów firmowych. Metoda „Sales and Operations Planning” jest odpowiednia, aby zapewnić ekonomiczną podaż rynkową. Dzięki temu można wcześnie zauważyć odstępstwa od planu rocznego w zapasach, zdolności wytwórczej i zasobach personalnych. Osoby odpowiedzialne za zaopatrzenie mogą reagować na nie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aby na bieżąco optymalizować zasoby, item łączy swój program CMR z inteligentnym narzędziem do prognozowania. Pomocna jest przy tym metoda „Operations Research”. Do podejmowania optymalnych decyzji wykorzystuje się przy planowaniu działań metody matematyczne.

Bardzo dokładne prognozy sprzedażowe dzięki inteligentnemu oprogramowaniu

Specjalny program oblicza za pomocą matematycznych algorytmów i w oparciu o historię sprzedaży optymalne zapotrzebowanie i wykonuje bardzo precyzyjne prognozy sprzedażowe. W ten sposób można w dynamiczny sposób dopasowywać zapotrzebowanie na materiały i towary i elastycznie nim zarządzać.

Prognozy aktualizowane są każdego dnia. Nietypowe ilości towarów i materiałów są natychmiast zauważane i osoba odpowiedzialna za zakupy może od razu reagować. „Precyzyjne prognozy to klucz do sukcesu”, przyznaje Thomas Neller. „Narzędzie do prognozowania w połączeniu z kompetencjami naszych pracowników oraz informacjami uzyskanymi od dostawców działa na zasadzie systemu wczesnego ostrzegania.”

Dodatkowo można szybko i łatwo przeprowadzać symulacje. Użytkownik może sprawdzić, jak zmienia się dostępność i zasoby, np. w sytuacji, gdy dostawca nie zrealizuje zamówienia lub gdy jeden z artykułów nie jest już dostępny. Wówczas narzędzie zaleca odpowiednie działania. Wszystko przebiega pod hasłem: Gwarancji ciągłości dostaw.

Zawsze zoptymalizowane stany magazynowe

Zapotrzebowanie na materiały, które ustala się na początku roku, jest poddawane stałej ewaluacji i ciągle dopasowywane. W ten sposób można z wyprzedzeniem zareagować i zamówić odpowiednie ilości. W przeciwieństwie do takiego podejścia planowanie krótkoterminowe zmusza przedsiębiorstwa do tego, aby kupować surowce po kursie dnia.

Zoptymalizowane stany magazynowe gwarantują dużą dostępność produktów item i to przez cały rok. Wówczas bierze się pod uwagę wahania w zasobach, które mogą pojawić się w ciągu danego roku. Poza tym item nie redukuje stanów magazynowych z końcem roku, aby zwiększyć je ponownie w pierwszym kwartale nowego roku.

Ważnym aspektem zapewnienia ciągłości dostaw surowców jest ścisła współpraca z dostawcami oparta na zaufaniu.

2. Znaczenie relacji z dostawcami

Centralny magazyn item w Solingen jest od lat niezawodnie zaopatrywany w materiały przez stałych dostawców z całej Europy. „Z niektórymi partnerami współpracujemy już od ponad 30 lat”, opowiada Thomas Neller. „Nasze strategie sourcingowe opierają się na wielu źródłach dostaw. W przypadku aluminium współpracujemy z ok. 10 dostawcami, dzięki temu nie jesteśmy uzależnieni od pojedynczych podmiotów i dyktowanych przez nich cen.” Część z dostawców pokrywa nasze podstawowe zapotrzebowanie, z innymi natomiast współpracujemy wówczas, gdy nasze zapotrzebowanie bardzo wzrasta.

Długoletnia współpraca z dostawcami sprawia, że relacje z nimi oparte są na wyjątkowym zaufaniu, i umożliwia dodatkowo głębokie zrozumienie wydarzeń rynkowych. Regularnie ma miejsce żywa i intensywna wymiana informacji. item czerpie również korzyści ze swojej „przewagi wielkości”, mogąc zawsze korzystać z pewnego żelaznego zasobu profili aluminiowych. Umowy z dostawcami z terminami dostosowanymi do aktualnej sytuacji na rynku gwarantują stałe zaopatrzenie po cenach rynkowych.

3. Zawsze patrzeć w przyszłość

Dokąd zmierza branża aluminiowa? Co konkurencyjne zakłady robią inaczej? W jaki sposób można włączyć pracowników w działalność firmy i wspierać ich w rozwoju? Warto zadać sobie tego rodzaju pytania i zawsze krytycznie patrzeć na procesy. Otwartość komunikowania się, elastyczne podejście oraz stała gotowość do dalszego rozwoju to fundament, który gwarantuje sukcesy w przyszłości. „Zaopatrzenie przypominało wcześniej biuro zamówień, dzisiaj działamy w ramach łańcucha dostaw (ang. supply chain). A co będzie jutro?”, pyta Thomas Neller. Zawsze warto być otwartym na zmiany. Tak było kiedyś, jest teraz i będzie również w przyszłości.

Stała gwarancja ciągłości dostaw to podstawa

W jaki sposób przedsiębiorstwom udaje się zachować ciągłość dostaw pomimo niedoborów surowców i zapobiegać wąskim gardłom w zaopatrzeniu? Dzięki długoterminowemu, elastycznemu i przewidującemu planowaniu. Gdy plany roczne uzupełnia się o prognozy kroczące, przedsiębiorstwa mogą działać bardziej elastycznie i dynamicznie dopasowywać swoje zapotrzebowanie. Jednak optymalne planowanie to nie wszystko. Aby móc wywiązywać się z wyjątkowych zadań dostawczych, potrzebne są przemyślane strategie, specjalne oprogramowanie, zaufani partnerzy oraz perspektywiczne zarządzanie. W ten sposób item dotrzymuje obietnic związanych z dostawami, dostarczając profile aluminiowe i akcesoria zgodnie z potwierdzonymi terminami.

Jeśli interesują Cię nowości w świecie item, zapisz się do blogowego newslettera item, wykorzystując do tego baner w prawym górnym rogu!