Newsletter Subscription

Efektywność dostaw i niedobór surowców: Co się teraz liczy?

Thomas Neller, kierownik działu zakupów i członek zarządu firmy item

Firmy na całym świecie borykają się z problemem wąskich gardeł w dostawach. Wynika to z faktu, iż surowce takie jak drewno, papier, tworzywa sztuczne, blacha i aluminium są deficytowe. Jak w tej obecnie bardzo napiętej sytuacji można nadal realizować dostawy? Odpowiedzi udzielamy na naszym blogu.

Niewiele, ledwo, mało – niedobór surowców stanowi obecnie poważny problem. Sytuacja ta dotyczy wielu branż. W 2021 roku popyt na stal, drewno, tworzywa sztuczne i aluminium stale rośnie. Zapotrzebowanie jest jednakże trudne do zaspokojenia. Przyczyny drastycznego niedoboru surowców są wielorakie, co widać na przykładzie przemysłu aluminiowego.

Zaopatrzenie w surowce: Dlaczego brakuje aluminium?

Pandemia koronawirusa wywarła znaczący wpływ na gospodarkę. Jeśli w czasie kryzysu zamknięto całe linie produkcyjne, to teraz są one ponownie uruchamiane. W związku z tym są one uzależnione od dostaw materiałów i surowców. Niektóre huty aluminium w Niemczech musiały jednak zostać całkowicie zamknięte z powodu koronawirusa. Powoduje to zmniejszenie zdolności produkcyjnej. Ponadto duża liczba pracowników w niemieckich hutach aluminium lub tłoczniach nadal pracuje w skróconym wymiarze czasu pracy. Zmiany w pracy musiały zostać przesunięte, a w niektórych przypadkach zredukowane, co miało daleko idące konsekwencje dla zakładu i produkcji.

Tę obecną negatywną tendencję wzmacniają dodatkowe bodźce, na przykład wprowadzone przez UE cło karne z dopłatami w wysokości do 50 procent na chińskie profile aluminiowe. Klienci, którzy wcześniej zaopatrywali się w profile aluminiowe w Chinach, teraz zwracają się do europejskich dostawców. Krótko mówiąc: W 2021 roku branżę będzie charakteryzować niedobór surowców, zasobów i mocy produkcyjnych. Podczas gdy ich dostępność wszędzie stopniowo maleje, ceny drastycznie rosną.

Sposoby zabezpieczenia dostaw surowców i unikania wąskich gardeł

Wysoka dostępność i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy w takich czasach, jakie mamy. W jaki sposób firmy w Niemczech mogą dotrzymać obietnic złożonych klientom, zagwarantować maksymalną częstotliwość dostaw i uniknąć wąskich gardeł w dostawach?

1. Planowanie zapotrzebowania na surowce – strategiczne i z wyprzedzeniem

Aby zoptymalizować procesy w całym łańcuchu dostaw, konieczne jest wcześniejsze zaplanowanie zasobów i mocy produkcyjnych. „Optymalne współdziałanie w zarządzaniu grupami towarowymi i zarządzaniu dostawcami oraz przemyślane strategie sourcingowe są kluczowe dla zabezpieczenia dostaw na wysokim poziomie”, mówi Thomas Neller, kierownik działu zakupów i członek zarządu w firmie item.

Planowanie zapotrzebowania materiałowego w firmie item obejmuje jeden rok i odbywa się w sposób ciągły. Wymaga to wewnętrznych uzgodnień z wszystkimi menedżerami ds. kluczowych klientów i kierownictwem działu sprzedaży. Struktury firmy pozwalają na ścisłą interakcję pomiędzy obszarami operacyjnymi i strategicznymi. Sytuacja na rynku jest stale analizowana. Wiadomości są przetwarzane bezpośrednio. W ten sposób item tworzy podstawę dla zrównoważonego zaopatrzenia.

Aktywne zarządzanie i odpowiednie metody planowania

Wspólnie i we współpracy z innymi działami item opracowuje przemyślane strategie realizacji celów korporacyjnych. Planowanie sprzedaży i operacji jest odpowiednią metodą dla osiągnięcia ekonomicznego zaopatrzenia rynku. W ten sposób można na wczesnym etapie zidentyfikować odchylenia od planu rocznego w odniesieniu do zapasów, zdolności produkcyjnych i zasobów ludzkich. Osoby odpowiedzialne mogą zareagować na to w odpowiednim czasie.

Aby na bieżąco optymalizować stany magazynowe, firma item łączy swój system CRM z inteligentnym narzędziem prognostycznym. Opieramy się przy tym na badaniach operacyjnych. W planowaniu korporacyjnym metody matematyczne pomagają w podejmowaniu optymalnych decyzji.

Precyzyjne prognozy sprzedaży dzięki inteligentnemu oprogramowaniu

Specjalne oprogramowanie, uwzględniając historyczną sprzedaż, oblicza na podstawie matematycznych algorytmów optymalny popyt oraz tworzy precyzyjne prognozy sprzedaży. Pozwala to na dynamiczne dostosowanie i elastyczne zarządzanie zapasami.

Prognozy są aktualizowane codziennie. Nietypowe wielkości sprzedaży stają się szybko widoczne i dysponent może podjąć natychmiastowe działania. „Dokładność prognozowania jest kluczem do sukcesu“, mówi Thomas Neller. „Narzędzie to, w połączeniu z kompetencjami naszych pracowników i oświadczeniami naszych dostawców, działa jak swego rodzaju system wczesnego ostrzegania”.

Ponadto symulacje można przeprowadzać szybko i łatwo. Użytkownik może sprawdzić, jak zmieni się dostępność i stan magazynowy, jeśli np. dostawca zawiedzie lub artykuł nie będzie mógł być dostarczony. Następnie narzędzie wydaje odpowiednie zalecenia. Zawsze przy założeniu: Zapewnienie dostępności.

Zawsze zoptymalizowany poziom zapasów

Zapotrzebowanie ustalone na początku roku jest stale oceniane i korygowane. W ten sposób można już na wczesnym etapie wytyczyć kierunek działania i zamawiać na giełdzie ilości materiałów na korzystnych ekonomicznie warunkach. Natomiast planowanie krótkoterminowe zmusza przedsiębiorstwa do zakupu surowców po bieżących cenach, nawet w przypadku drastycznego wzrostu cen.

„W 2021 r. już w pierwszym kwartale pokryliśmy większość naszego rocznego zapotrzebowania na aluminium”, mówi Thomas Neller. „Nagłe podwyżki cen nie mają więc wpływu na nasz system”. Zoptymalizowane stany magazynowe gwarantują wysoką dostępność produktów item – przez cały rok. Wahania poziomu zapasów w ciągu roku są przy tym akceptowane. item nie obniża również poziomu zapasów na koniec roku tylko po to, aby zwiększyć je ponownie w pierwszym kwartale następnego roku.

Ważnym filarem zabezpieczenia dostaw surowców jest ścisłe i oparte na zaufaniu partnerstwo z dostawcami.

2. Znaczenie relacji z dostawcami

Centralny magazyn firmy item w Solingen jest od lat niezawodnie zaopatrywany w materiały przez stałych dostawców z całej Europy. „Niektóre z naszych stosunków umownych istnieją już od ponad 30 lat”, wyjaśnia Thomas Neller. „Strategie sourcingowe opierają się na wielu źródłach zaopatrzenia. Możemy polegać nawet na dziesięciu dostawcach i dlatego nie jesteśmy związani z poszczególnymi dostawcami i specyfikacjami cenowymi.” Niektórzy z dostawców pokrywają podstawowe potrzeby, a z innymi kontaktujemy się, gdy zapotrzebowanie wzrasta.

Wieloletnie partnerstwo z dostawcami zapewnia szczególne relacje oparte na zaufaniu i umożliwia głęboki wgląd w to, co dzieje się na rynku. Prowadzona jest regularna i intensywna wymiana informacji. Ponadto firma item zyskuje na „korzyści skali” i może zawsze polegać na pewnym kontyngencie profili aluminiowych. Kontrakty z dostawcami na warunkach dostosowanych do danej sytuacji rynkowej zapewniają ciągłość dostaw po przystępnych cenach.

3. Spojrzenie w przyszłość

Dokąd zmierza przemysł aluminiowy? Co konkurenci robią inaczej? Jak można lepiej zintegrować pracowników z firmą i optymalnie ich wspierać? Firmy dobrze robią zadając takie pytania i stale weryfikując procesy wewnętrzne. Otwarta komunikacja, elastyczność i ciągła chęć dalszego rozwoju stanowią podstawę pomyślnej przyszłości. „Kiedyś zakupy były utożsamiane z biurem zamówień, dziś działamy w zakupach w ramach łańcucha dostaw. A jutro?” – pyta Thomas Neller. „Jest i pozostanie niezmiernie ważne, aby być otwartym na nowe pomysły”.

Możliwość stałej realizacji dostaw To jest najważniejsze

Jak firmy radzą sobie z utrzymaniem stałej realizacji dostaw i zapobieganiem wąskim gardłom w dostawach pomimo obecnego niedoboru surowców? Poprzez długoterminowe, prężne i perspektywiczne planowanie. Jeśli planowanie roczne zostanie uzupełnione o prognozy kroczące, firmy mogą działać bardziej elastycznie i dynamicznie dostosowywać popyt. Jednak samo optymalne planowanie nie wystarczy. Aby osiągnąć nadzwyczajne wskaźniki dostaw, konieczne są dojrzałe strategie, specjalne wsparcie programowe, niezawodni partnerzy i zarządzanie zorientowane na przyszłość. W ten sposób firmie item udaje się dotrzymać obietnicy dostawy i w ciągu 48 godzin dostarczyć zamówione profile aluminiowe do swoich kontrahentów.